Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Trafikkbildet i midten av juli

For neste uke (uke 28) er det oppdatering og endringer på alle områder som blir berørt av fjernvarmeutbyggingen. Det viktigste er at Ringveien igjen åpner i begge kjøreretninger. Arbeidene på Gisundbrua går inn i ny fase, som medfører lysregulering hele døgnet.

Ny digital tjeneste: MinEiendom

Det selvbetjente «digitale rådhuset» MinEiendom gir eiendomseiere tilgang på viktig informasjon hele døgnet. Lenvik kommune er blant de første i landet som lanserer tjenesten.

Trafikkbildet i starten av juli

Ved inngangen til juli er det små endringer på områder som blir berørt av fjernvarmeutbyggingen, og kjøremønster i Finnsnes sentrum. Arbeidene på Gisundbrua startet i dag, men her blir det litt reduksjon i omfang av lysregulering de første par ukene.

Høring på nye adressenavn

Utvalg for miljø og forvaltning behandlet i siste møte 27 adressenavn på hytteområder og 6 veinavn. Etter vedtak i utvalget, er seks av navneforslagene endret i en slik grad at de krever ny høringsrunde.

Krattrydningsmidler 2016

Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg har satt av midler til krattrydning i 2016. Kommunens lag og foreninger oppfordres til å engasjere seg.

Reduserte åpningstider

Også sommeren 2016 vil en del enheter og avdelinger i Lenvik kommune ha redusert åpningstid.

Se alle artikler i nyhetsarkivet