Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Skolestart 2019

Mandag 19.august er det skolestart for grunnskolene i Lenvik kommune. Her finner dere en oversikt over starttidspunkt ved skolene.

Lokalutvalg i Senja kommune

Fellesnemda har vedtatt at det skal etableres 8 lokalutvalg i Senja kommune. Lokalutvalgets formål er å styrke lokaldemokratiet, engasjement og god samfunnsutvikling i nye Senja kommune.

Høring - utbygging av bredbånd til Russevåg

Lenvik formannskap har vedtatt at strekningen Arnebyen – Russevåg skal prioriteres i videre plan for utbygging av bredbånd i kommunen. Nå ønskes innspill fra mulige leverandører.

Legevakta - "for alle, men ikke for alt"

Medisinsk ansvarlig lege Aslak H. Lien og fagleder Marit Storli har skrevet en kronikk der de forklarer legevaktas rolle, hvordan de jobber og skillet mellom fastlegen og legevaktas oppgaver.

Ny hovedbankavtale

Kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har inngått ny hovedbankavtale med DNB. Avtalen er allerede trådt i kraft og vil gjelde også for Senja kommune fra 2020.

Reduserte åpningstider

Også sommeren 2019 vil en del enheter og avdelinger i Lenvik kommune ha redusert åpningstid.

Se alle artikler i nyhetsarkivet