Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Kommunedelplan sentrumsnære områder

Lenvik kommune ønsker innspill til arbeidet med «kommunedelplan for sentrumsnære byområder». Planen skal endelig vedtas i desember 2017.

Planter på bygda

Lag, foreninger eller ildsjeler innenfor de forskjellige skolekretsene i Lenvik kommune kan søke om midler til forskjønnelse og beplantning for sitt nærområde. Det kan gis inntil kr 20 000,- i tilskudd.

Kartlegging av avløpsanlegg

Lenvik kommune har registrert ett stort antall mangelfulle private avløpsanlegg, der det ikke er noen form for rensing. Av nærmere 3000 husstander i kommunen som ikke er tilkoblet kommunalt avløp, er det estimert at 15,4 % av disse er uten noen form for rensetrinn.

Smittsom hjernehinnebetennelse påvist i Lenvik

Oppdatert: Ingen sammenheng mellom barnedødsfall.

Idretts- og kulturstipend

Unge utøvere og aktører i aldersgruppen 14-25 år i Lenvik kommune, har nå mulighet til å søke på kulturstipend eller idrettsstipend. Disse stipendordningene er innført fra i år.

Eiendomsskatt 2016

Liste over retakserte eiendommer i Lenvik kommune er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Listen er tilgjengelig både på rådhuset og på hjemmesiden.

Se alle artikler i nyhetsarkivet