Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Veileder mot hatkriminalitet

Lenvik kommunestyre vedtok i k-sak 139/16 denne kommunale veileder mot forebygging av radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.Veilederen angir kortfattet informasjon om hvordan vi kan forebygge fremtidig radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme.

Forskriftsendring elgvald

Vilt- og utmarksnemnda i Lenvik kommune har iverksatt prosess med å redusere minstearealet for godkjenning av elgvald og tildeling av fellingstillatelse på Lenvik fastland. Forslaget medfører endring av lokal forskrift.

Kommunen trenger avlaster-familier

Lenvik kommune trenger flere avlaster-familier til barn og ungdommer med særlige behov. Er du omsorgsfull og har litt ledig tid, er kanskje dette noe for deg og din familie.

Telefonnummer til legevakt

OPPATERT: Problemene med telefonsystemet til Finnsnes legevakt er nå løst, og alle nummer skal fungere som normalt.

Gratis HPV-vaksine - del 2

Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode.

Nye parkeringsregler i 2017

Fra nyttår skjer en del endringer innenfor regelverk om parkering. Målet med endringen er å få likest mulig regler for private og offentlige parkeringstilbydere, samtidig som det blir enklere og bedre for forbrukerne, bl.a. med en ny klagenemnd.

Se alle artikler i nyhetsarkivet