Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Idretts- og kulturstipend

Unge utøvere og aktører i aldersgruppen 14-25 år i Lenvik kommune, har nå mulighet til å søke på kulturstipend eller idrettsstipend.

Finnsnes barneskole åpen tirsdag

Vannet er tilbake på Finnsnes barneskole (FIBA), og skolen vil være tilbake i normal drift i morgen, tirsdag 13. mars. Skolen holdes skolen stengt i dag.

TV-opptak ved ambulanser og legevakt

Fra mandag 26. februar og frem til 6. mai, kan alle som har befatning med ambulansetjenesten og legevakt på Finnsnes, kunne påtreffe videojournalist fra NRK. Dette er i forbindelse med innspilling av en TV-serie, som skal dokumentere arbeidshverdagen til ambulansetjenesten.

Graving i offentlige arealer - ny forskrift

Lenvik kommune har utarbeidet en ny forskrift for graving i offentlig eid grunn, samt ved graving nærmere enn 4 meter fra kommunale VA-ledninger/-anlegg. Forskriften er nå ute på høring, med frist 15.3.2018.

Mulig salg av Ørneheimen

Lenvik kommunestyre har vedtatt at frivillige lag og foreninger skal gis muligheten til å kjøpe ungdomshuset Ørneheimen i Sandvika på Finnsnes. Frist for å gi tilbud er 18. mars 2018.

Kommunale viglser

Fra 1. januar overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler, noe som innebærer at ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte kan gjennomføre vigsler. I Lenvik er det bestemt at fire personer skal være vigslere.

Se alle artikler i nyhetsarkivet