Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Redusert åpningstid

Kundetorget i Lenvik rådhus har redusert åpningstid i sommer.

Velkommen til nytt nettsted

Velkommen til Lenvik kommunes nye nettsted. På dette nye nettstedet vil de kommunale tjenestene være det viktigste.

Registrer lag og foreninger

Lag og foreninger vil måtte registrere seg på nytt i den nye nettstedet. Det gjør du vet å benytte ID-porten.

Offentlig ettersyn

Utvalg for miljø og forvaltning som planutvalg vedtok i sak 80/15 å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for steinbrudd/massetak i Botnhågen, del av gnr. 47 bnr. 1, gnr. 48 bnr. 6 og 11 i Lenvik.

Se alle artikler i nyhetsarkivet