Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Tilskuddsordning mot barnefattigdom

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler for å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Budsjettforslag 2019

Rådmannen la tirsdag frem sitt forslag til økonomiplan de neste fire årene, og budsjett for 2019. Budsjett og økonomiplan skal behandles politisk. Kommunestyret fatter endelige vedtak 13. desember.

Søk midler fra SalMarfondet

SalMar ønsker å gi tilbake til frivilligheten i de kommuner de er etablert i, og for første gang kan lag og foreninger i Lenvik kommune søke midler. Årets fokus er skiløyper, og søknadsfrist er 15. november.

Kommunale arkiver utilgjengelige

Den kommende uken, frem til mandag 15. oktober, er tilnærmet alle kommunale papirarkiver under transport til Danmark. For innbyggere, næringsliv og andre som har kontakt med kommunen, må det påregnes litt ekstra ventetid før saksbehandler får digital tilgang til dokumentene, som frem til nå kun har eksistert i papirform.

Gratis HPV vaksine

Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft. Første vaksine må gis innen utgangen av 2018.

Influensavaksine høsten 2018

Det er tid for den årlige influensavaksinen, og helsesøstertjenesten tilbyr nå vaksinering mot influensa og pneumokokkinfeksjon.

Se alle artikler i nyhetsarkivet