Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Reduserte åpningstider

Også sommeren 2016 vil en del enheter og avdelinger i Lenvik kommune ha redusert åpningstid.

Helsesenterveien stenger søndag

I forbindelse med arbeidene med rehabilitering av vei, og legging av fjernvarmerør vil deler av Helsesenterveien stenges fra kvelden søndag 22. mai. Dette vil medføre store endringer i kjøremønster for trafikk til skolene, barnehagene, DMS, legevakt, fødestue, og omkringliggende boligområder.

Oppstart fremføring fjernvarme

Arbeidet med fremføring av fjernvarme fra Botnhågen til Finnsnes, samt rehabilitering og bygging av fortau i Sandvikveien/Skogenveien starter i disse dager.

Kartlegging privat vann og avløp

I forbindelse med arbeidet med legging av fjernvarmeledninger, skal Lenvik kommune foreta rehabilitering av flere kommunale veier.

Kommunedelplan sentrumsnære områder

Lenvik kommune ønsker innspill til arbeidet med «kommunedelplan for sentrumsnære byområder». Planen skal endelig vedtas i desember 2017.

Planter på bygda

Lag, foreninger eller ildsjeler innenfor de forskjellige skolekretsene i Lenvik kommune kan søke om midler til forskjønnelse og beplantning for sitt nærområde. Det kan gis inntil kr 20 000,- i tilskudd.

Se alle artikler i nyhetsarkivet