Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Budsjett 2017

Lenvik formannskap har i møte 29. november 2016 gitt innstilling vedrørende forslag til budsjett for 2017, samt økonomiplan og handlingsprogram for 2017 – 2020.

Forskrift om rett til opphold i sykehjem

Som følge av endringer i lovverk vedrørende rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, har kommunen utarbeidet kriterier for tildeling av plasser. Utvalg for helse og omsorg vedtok legge saken ut for høring med frist 9. januar 2017.

Tar grep mot svart arbeid

Lenvik kommune er stor innkjøper av tjenester fra næringer der risikoen for grov arbeidskriminalitet er stor. Nå blir det tatt strategiske grep mot svart økonomi.

Sarabakken boligområde, Silsand

Lenvik kommune starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med tiltakshaver, for nytt planlagt boligfelt på Silsand.

Tilskuddsordning mot barnefattigdom

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler for å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Innmelding grunnskole

Barn som er født i 2011 er skolepliktige fra høsten 2017. Frist for innmelding, og søknadsfrist SFO, er 1. desember.

Se alle artikler i nyhetsarkivet