Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Alle innbyggerne i Lenvik har fått kjernejournal

1. november fikk ca. 200 000 innbyggere i 30 kommuner i området rundt UNN (Harstad, Narvik og Tromsø) sin kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i akutte situasjoner.

Resultat TV-aksjon 2015

Lenvik formannskap bevilget i siste møte kr 50 000,- til årets TV-aksjon – regnskogfondet.

Øvelse - Exercise

Lenvik kommune gjennomfører den 30. oktober en varslingsøvelse. ENG: Lenvik municipality is executing an alert exercise on the 30th of October.

Kommunestyrets budsjettdokumenter

Rådmannens forslag til kommunens samlede styringsdokument, med styringsmål, budsjett 2016 og økonomiplan for perioden 2016-2019 er nå lagt frem for politisk behandling.

Høring forskiftsendringer

Forslag til forskriftsendringer for gebyrregulativ etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven er nå lagt ut, med høringsfrist 22. november.

Tilskuddsordning mot barnefattigdom

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler for å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Se alle artikler i nyhetsarkivet