Gå til innhold Globalmeny Forsiden
 • Hanne Ness Eidsvik og to sykepleiere i korridoren på den nyinnflyttede korttidsavdelingen

  Korttidsavdelingen flyttet «hjem»

  Etter vel fem måneder i midlertidige lokaler, har korttidsavdelingen på DMS Finnsnes flyttet «hjem igjen».
  26.03.2015 15:13
 • Barebyen-logoen

  Utstyrsbanken er "åpen"

  Trenger du å låne ski, skøyter eller annet vintersporsutstyr før påske? Nå er Utstyrsbanken til Lenvik kommune og Barnebyen "åpen" igjen.
  25.03.2015 13:38
 • Interkommunal kystplan - høring

  Det interkommunale samarbeidet om ”Kystplan for Midt- og Sør-Troms” har gjennom det interkommunale planutvalget fattet vedtak om å legge den interkommunale kystsoneplanen på høring.
  16.03.2015 10:46
 • Navn på boligfelt - høring

  Kartverket ønsker å oppdatere databasen Sentralt Stadnamnregister (SSR) med stedsnavn på boligfelt, hyttefelt, grender, tettsteder, tett bosetning, industrifelt og bydeler.
  09.03.2015 15:07
 • Adressenavn hytteområder/veier - høring

  Lenvik kommune er i gang med å tildele offisielle adresser til resterende bygninger og  eiendommer i kommunen, som ikke ble tatt med i første del av prosjektet med veiadresser.
  09.03.2015 14:11
 • Forslag til detaljregulering

  Ett  privat forslag til reguleringsplan for en eiendom i Trollvik er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 13. april.
  11.03.2015 08:56
 • Næringssjef Irene Lange Nordah ltaler i kommunestyret

  Ros til ny næringsplan

  Den nye næringsplanen for Lenvik høstet mye ros i kommunestyret torsdag.
  09.03.2015 08:13
 • Plakat med hender i ring som holdes

  Raushet og respekt i byregionsamarbeidet

  Midt-Troms er en region med stort vekstpotensial. Men vi trenger mer folk – mer arbeidskraft. For å få til utvikling må derfor by og land stå sammen i raushet og respekt.
  09.03.2015 08:15
Flere nyheter
Lenvik kommune Pb 602, 9306 Finnsnes Besøk: Rådhusveien 8
Tlf: 77 87 10 00 Faks: 77 87 10 81 E-post: postmottak@lenvik.kommune.no
Åpningstid: 08:00-15:45 Åpningstid sommer: 08:00-15:00 (15/5-15/9) Org.nr.: 939 807 314