Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Trafikkbildet i slutten av juni

Ved utgangen av juni er det igjen endringer i på områder som blir berørt av fjernvarmeutbyggingen, og kjøremønster i Finnsnes sentrum. Oppstart av arbeidene på Gisundbrua vil også utvilsomt berøre mange, og Heimlymyra stenges for parkering tre dager pga arrangement.

Nye trafikale endringer

Fra mandag 20. juni blir det på ny endringer for hvordan trafikkavviklingen til øvre deler av Helsesenterveien skal gjennomføres. Nå begynner arbeidene straks også i Skogenveien, og på Gisundbrua.

Fritidskortet 2016

Lenvik kommune har i 2016/2017 et prosjekt med fokus på utjevning av sosiale forskjeller, inkludering og forebygge frafall i fra fritidsaktiviteter for barn og unge.

Utleieprosjekter i Lenvik

Lenvik kommune har behov for flere utleieboliger og ønsker å inngå samarbeid med private aktører i dette arbeidet. Kommunen er i dialog med Husbanken vedrørende mulig bruk av virkemidler.

Store trafikale endringer

Fra fredag ettermiddag blir det på ny gjort endringer i hvordan trafikken er tenkt avviklet, som følge av gravearbeidene for fjernvarmeprosjektet. Nå blir også Finnsnes sentrum berørt.

Reduserte åpningstider

Også sommeren 2016 vil en del enheter og avdelinger i Lenvik kommune ha redusert åpningstid.

Se alle artikler i nyhetsarkivet