Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Veiomlegging ved rundkjøringa

Fra mandag 26. september blir det på ny endringer i trafikkmønsteret i Finnsnes sentrum. Ved rundkjøringa stenges to avkjøringer, og trafikken vil kun kunne gå langs Fv 86.

Helsesenterveien er åpnet

Etter å ha vært stengt fra 22. mai, er nå hele Helsesenterveien åpnet igjen. Det betyr slutten på all omkjøring, via Sandvikveien, Hågen og Sven Eidissens vei. Men allerede i dag stenger Ringveien for gjennomkjøring, og neste helg kan ikke større kjøretøy krysse Gisundbrua!

Trafikkbildet ved skolestart

Mandag 22. august starter skolene opp etter ferien, og elevene ved Finnsnes Barneskole (FIBA) og Finnsnes Ungdomsskole (FUSK) vil fortsatt bli berørt av arbeidene med legging av fjernvarmerør og opprusting av kommunale veier. Men det aller meste er klart!

Informasjonsmøte Silsand

Som en del av arbeidet med reguleringsplan for gang- og sykkelvei på Silsand, gis alle interesserte nå muligheten til å stille spørsmål, fremme synspunkter og gi innspill til planarbeidet.

Høring - akvakulturtillatelse

Lenvik kommune har mottatt søknad om endring av akvakulturtillatelse. Søknaden knytter seg til økt biomasse og utvidelse av areal på lokaliteten Baltsfjord. Søker er Nord Senja Laks AS.

Storgata stenges

Arbeidet med legging av fjernvarmerør vil fra mandag morgen berøre bortimot alle som ferdes på Finnsnes. I minst fem dager vil Finnsnes sentrum oppleve det som sannsynligvis er tidenes største trafikale omlegging. Og nå begynner også asfalteringen.

Se alle artikler i nyhetsarkivet