Gå til innhold Globalmeny Forsiden

Reguleringsplan Kårvikhamn småbåthavn og Kårvikhamn steinbrudd

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har Lenvik kommunestyre den 13.10. 2011 i sak 50/11 vedtatt/egengodkjent følgende to reguleringsplaner; Reguleringsplan Kårvikhamn småbåthavn og Kårvikhamn steinbrudd.

Publisert: 30.11.2011 11:11
Oppdatert: 30.11.2011 11:14
RSS

Hovedformålet med planene er å legge til rette for bygging for småbåthavn med steinmolo i Kårvikhamn. Beliggenhet i Kårvikbotn, ca. 2½ mil nord for Finnsnes.

Landområdet mellom fylkesveg 263 og flomål er på ca. 6 daa, havna inkl. moloen ca. 8 daa.

Tilhørende planlagte steinbrudd på ligger ca. 400 m mot vest for småbåthavna, utenfor bebyggelsen, og ovenfor fylkesvegen. Etablering av steinbruddet er avhengig av etablering av småbåthavn og skal avsluttes/revegeteres ved ferdigstilling av havneutbygginga.

Last ned dokumenter:

Planbeskrivelse for to tilhørende planer...
Kårvikhamn småbåthavn, egengodkjent...
Kårvikhamn steinbrudd, egengodkjent...
Kårvikhamn småbåthavn, reguleringsbestemmelser...
Kårvikhamn steinbrudd, reguleringsbestemmelser...
Saksframlegg to planer...
Vedlegg KST sak...

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. fl kap. VI, påklages til Departementet - via Fylkesmannen. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøringen, jfr. fl § 29.

Eventuelt krav om innløsning eller erstatning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra vedtaket er kunngjort, jfr. pbl § 15–2,3.

Adressat for evt. påklaging er;

Lenvik Kommune v/ Plan- og utviklingsenheten, Postboks 602, 9306 Finnsnes.

E-post; postmottak@lenvik.kommune.no, telefaks nr. 77 87 10 81, (tlf. nr. 77 87 10 00).


Lenvik kommune Pb 602, 9306 Finnsnes Besøk: Rådhusveien 8
Tlf: 77 87 10 00 Faks: 77 87 10 81 E-post: postmottak@lenvik.kommune.no
Åpningstid: 08:00-15:45 Åpningstid sommer: 08:00-15:00 (15/5-15/9) Org.nr.: 939 807 314