Avhending av jord- og myrmasser

Lenvik kommune har, i forbindelse med opparbeidelse av ny sykkelgård på Silsand, omtrent 3.700 m3 løse jord- og myrmasser som ønskes solgt. Kommunen inviterer med dette entreprenører til å gi tilbud for overtakelse.

Lenvik kommune har, i forbindelse med opparbeidelse av ny sykkelgård på Silsand, foretatt utskiftelse av omtrent 3.700 m3 løse jord- og myrmasser. Grunnet jordmassenes beskaffenhet er disse mellomlagret på den gamle fergekaia på Silsand.

Kommunen ønsker avsetning på disse, og inviterer med dette entreprenører til å gi tilbud for overtakelse.

Om jord- og myrmassene:
Denne annonsen omhandler masser som er hentet ut fra det tidligere ubebygde feltet mellom Silsand barneskole Småslettan og Silsand Idrettshall. Massene består av usorterte overdekningsmasser som hadde en stedlig dybde på mellom 0 og 2,5 meter.

Tidslinje for overtakelse av jord- og myrmassene:
Oppstart for opplastingen og bortkjøring av massene er ønsket snarest, og det stilles krav til avslutning senest sommeren 2019. Krav til sluttdato er på grunn av at det kun foreligger tillatelse for midlertidig deponi fra kommunens bygningsmyndighet, med varighet inntil 2 år.

Opprydning og tilbakestilling:
Tillatelse for overtakelse av jordmassene forutsetter at entreprenør tilbakestiller området til opprinnelig stand. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, terrenghøyde og jevnhet.

Tilbud:
Tilbud på jordmassene oversendes kommunen per post eller per e-post til kommunes postmottak (postmottak@lenvik.kommune.no), eller leveres på kundetorget. Konvolutt eller e-post skal merkes «Jordmasser på Silsand fergekai».

Tilbudsfrist:
Frist for å levere inn tilbud er satt til fredag 2. mars kl. 14:00.

Spørsmål vedrørende oppdraget kan rettes til Martin Ingebrigtsen på e-post