Gratis HPV vaksine

Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft. Første vaksine må gis innen utgangen av 2018.

Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018. HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. 

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65 - 100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

I Lenvik kommune vil neste vaksineringen foregå;

Onsdag 17. oktober, kl 12.00 - 15.00, Helsestasjonens lokaler (3. etg Kvistad-senter).

Gjelder for de som ønsker 1.2. og 3. dose.

Det er ikke nødvendig med timebestilling til denne dagen. De som ikke kan møte denne dagen, må selv ordne seg time til vaksinering ved kommunens vaksinasjonskontor, tlf. 77 87 18 40/77 87 18 66.

For mer info om vaksineringen, kontakt helsesøstertjenesten eller smittevernlege i kommunen.

Les mer om HPV og HPV-vaksine