Kulturmidler 2019

Lenvik kommune deler hvert år ut penger til frivilligheten, for å bidra til aktivitet og utvikling av gode tilbud for barn og unge. Søknadsfrist er 1. april, og søknad sendes elektronisk.

Organisasjoner, lag og foreninger som søker støtte bør i hovedsak ha en demokratisk oppbygging, dvs. at medlemskap skal være åpent for alle og at ledelsen er valgt av medlemmene på årsmøtet.

Det tildeles kulturmidler innen idrettsaktivitet, drift idrettsanlegg, sang og musikk, lekeplasser, tiltak til aktivitet for barn og unge, drift samfunnshus, drift øvrige foreninger, refusjon kurs og refusjon strøm lysløyper. 

Andre lag og foreninger som bygdelag, 4H-klubber, menigheter og ungdomsklubber i frivillig regi, samt rene barne- og ungdomsforeninger som ikke tilhører noen av de fastsatte kategoriene, er ment å kunne omsøke kulturmidler barn og unge.

Velforeninger og andre foreninger eller sammenslutninger som gjør en innsats for lekeplass, lekeområde, mottar tilskudd fra lekeplasspotten. Noen søkere kan bli henvist til nærmiljøanlegg spillemiddelordningen, eller andre eksterne eller private tilskuddsordninger. 

De søkerne med størst aktivitetsnivå for barn og unge er tilgodesett med størst tilskudd innenfor de forskjellige kategoriene. Derfor er det viktig at antall medlemmer under 18 år fremkommer nøyaktig.

SØKNADSFRIST ER: 1. APRIL!  ALLE SØKNADER SOM KOMMER INN ETTER DENNE DATO VIL BLI AVVIST!!

Det er utarbeidet egne elektroniske skjema for hvert enkelt søknadsområde. 

Søknadskjema