Søknadsfrist kulturskolen

Kulturskolen er en frivillig skole for barn, ungdom og voksne som ønsker opplæring innen de fleste kulturfag. Søknadsfristen for skoleåret 2019/2020 er 10. juni.

Overgangen til Senja kommune fra 1. januar 2020 vil i liten grad påvirke kulturskolens drift i denne omgang. De forskjellige kulturskolene i dagens fire kommuner blir ikke reelt slått sammen før høsten 2020. Dette innebærer blant annet en felles elevpris og et felles tilbud. Det er likevel fullt mulig for barn og ungdom fra andre kommuner å søke plass ved kulturskolen i Lenvik, såfremst deres egne kommune ikke har tilbud og det er ledig kapasitet. Erfaringer fra tidligere år viser at dette i hovedsak dreier seg om drama og visuell kunst.

Kulturskolen i Lenvik har et bra instrumentaltilbud, og gir også ett godt og variert tilbud både innen teater/drama, musikkteknologi og kunst. For enkelte tilbud vil det være et begrenset antall plasser.

Se oversikt over kulturskolens tilbud

Alle elever må registreres i kulturskolens system, både de som vil videreføre sin plass fra årets tilbud, og de som vil søke plass på et nytt tilbud.

Søknadsfristen er 10. juni.

Søk plass her (NYE elever)

Viderefør min plass (Eksisterende elever)