Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten i Lenvik kommune består av både fast ansatte fysioterapeuter ved DMS og privatpraktiserende med driftsavtale med kommunen.

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habilitering- og rehabiliterings tilbud.

Hvem kan få behandling?

Tjenesten er rettet mot:  

  • kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for behandling og veiledet trening.  
  • personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon.
  • grupper/enkeltindivider med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak. 

Tjenesten skal også formidle og tilpasse hjelpemidler.

Ved behov for fysio- og ergoterapi, ta kontakt med din fastlege eller direkte med en eller flere fysioterapeuter.

Terapeuter med driftsavtale

 

Navn

Tjenestetilbud

Adresse

Telefon

e-post

Eirik Haugnes

Generell   fysioterapi

Terapibad

 

 

Brageklinikken Strandveien 68
9300 Finnsnes

 

 

77 84 10 00

eirik@akfi.no

 

Jøran   Johansen

Generell   fysioterapi

Terapibad

   jj@akfi.no
         

Hugo Myhre

Generell   fysioterapi

 

 

Helsehuset
Hans Karoliusvei 6
9300 Finnsnes

  

 

975 74 953

77 84 52 00

hugomyhre@hotmail.com

 

 Liza Goodwin Generell fysioterapi med spesialitet i nevrologi 77 84 52 00 goodwinfysioterapi@gmail.com

Wenche   Hoefler

Generell   fysioterapi med spesialitet i psykomotorisk fysioterapi

77 84 52 00

h_wenckw@hotmail.com

 

         
Charlotte Olsen Generell  fysioterapi
Klinikk24
902 82 266
77 84 40 00

charlotte@klinikk24.no

André Fagerborg Manuell terapeut 77 84 40 00

andre@klinikk24.no

         

Pauli   Ahvensalmi

Vikar:
Thomas Osbakk

Generell   fysioterapi

Rogneveien 38 9303 Silsand

77 84 40 00
911 71 882


994 39 361

nandadevi53@gmail.com

 

tholmosbakk@gmail.com

Roald   Landset

Generell   fysioterapi

9302   Rossfjordstraumen

77 84 48 80

909 86 065

landset@hotmail.com

 

Øyvind   Langmo

 

Vardnesveien 3
9372   Gibostad

944 39 705

langmofysio@gmail.com

 

 

Kommunalt ansatte terapeuter

Finn kommunale fysioterapeuter