Sykehjem

Sykehjem i Lenvik

Lenvik kommune har to sykehjem med til sammen 110 plasser.

Søk plass i sykehjem

Finnsnes omsorgssenter

Finnsnes omsorgssenter ble tatt i bruk som nybygg i 2011 som tilbud for beboere med store behov for pleie og omsorg og legetilsyn.. 

Omsorgssenter består av tre avdelinger på tre plan i bygget. Plan 2 er skjermet enhet for demente. De øvrige avdelingene på plan 3 og 4, er for langtidsplasser og avlastning.

Omsorgssenteret er i samme bygningsmasse som DMS og deler publikumsareale med blant annet kantine/kafe, frisør, arbeidsstue, festsal og frisklivsentral.

Omsorgssenteret har 90 plasser - hvor av 80 er i bruk.  

Senteret har tre ekstra store rom, som er beregnet på ektepar som ønsker å bo sammen.

Rossfjord sykehjem

Rossfjord sykehjem har 27 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger over to etasjer i Rossfjordstraumen.

Personalet ved sykehjemmet ønsker å tilby beboerne et trygt og godt opphold med vekt på aktivitet og trivsel, og har derfor etablert en utendørs sansehage for sine beboere.