Kulturskolen

Kulturskolen i Lenvik

Kulturskolen skal være en frivillig skole for barn, ungdom og voksne som ønsker opplæring innen de fleste kulturfag. Kulturskolen i Lenvik har gjennom mange år bygget opp et bra instrumentaltilbud, med dyktige lærere. Foruten instrumentaltilbudet, gir kulturskolen et variert tilbud både innen teater/drama, musikkteknologi og kunst.

Visjonen for kulturskolen bygger på menneskets behov for aktivitet, egenutvikling, sjølrealisering og uttrykksbehov; 
«Mens vi skaper, skapes vi» (Comenius)

Hovedmål

Hovedmålene for kulturskolen er:
- å gi eleven, gjennom trygge rammer, mulighet til å oppdage, mestre og bruke ulike kunstneriske og musikalske uttrykksmidler underveis i opplæringsprosessen.
- å være identitets skapende og utvikle elevens kunstneriske og skapende evner ut fra den enkeltes forutsetninger.
- å fremme elevenes forståelse og opplevelse av kultur som uttrykksform ved å jobbe på tvers av fag og sjangre.
- å stimulere elevene gjennom opplæringen til å dele sine kulturuttrykk med andre.

Elevtilbud

Kulturskolens tilbud kan variere fra år til år. Dette har sammenheng med økonomiske rammer, og hvilke lærere vi har tilgang på. Dessverre har vi bare et begrenset antall plasser på hvert tilbud, men jobber hele tiden for å øke antall plasser.

Elevtilbud:

Tangenter

Piano
Keyboard 

Fiolin

Fiolin
Bratsj
Strykeorkester 

Blåseinstrumenter


Kornett/trompet
Althorn
Euphonium
Baryton/tenorhorn
Tuba, trombone 

Gitar/bass


Elektrisk gitar
Akustisk gitar
Elektrisk bass 

Slagverk


Opplæring i grunnleggende rytmikk og teknikk 

Popvokal


Opplæring innen sangteknikk og sceneopptreden 

Rockeverksted


Gitar, bass og slagverk.
Bandundervisning og rockeverksted organiseres etter faglærers vurdering                                                         

Teater/drama

Dramamix (1-3 kl)
Drama 1 (4-5 kl)
Drama 2 (6-7 kl)
Drama 3 (8 kl og oppover)

 

Sang


Barnekor avhengig av søkermasse (2-5 kl)  

Babysang (NY 2016)

Gruppetilbud for babyer mellom 0-1 år og deres foreldre.  Avhengig av søkermasse. Sjekk ut egen Facebookside!

Scenetekniker


Opplæring innen lyd og lysteknikk. Mulighet for å følge kulturhusteknikerne under større forestillinger/konserter. Maks 3 elever 

Visuell kunst


Tilbudet ønsker å vekke interessen for kunst og kreativitet gjennom innføring i tegning, maling og tredimensjonale teknikker 

Målgruppe

Alle innbyggere i Lenvik, fortrinnsvis barn og ungdom

Pris

Pris for tjenesten vedtas årlig av Lenvik kommunestyre, og finnes i kommunens betalingsregulativ (side 5)

Betalingssatser og gebyrregulativ

Søknad

Elektronisk søknadsskjema

Papirversjon av søknadsskjema kan fås ved alle skolene i Lenvik, og på kommunens kundetorg.

Søknadsfrist
10. juni.

Papirversjon av søknaden sendes til
Kulturskolen i Lenvik
Pb. 602, 9306 Finnsnes

Søknadsbehandling
Kulturskolens rektor ajourfører søknadslistene før oppstart av skoleåret, de respektive faglærene foretar elevopptaket innefor sine fagfelt.

Saksbehandlingstid
Svar sendes ut til alle, senest i løpet av september.

Kulturskolen

Besøksadresse:

Rådhusveien 8
9300 Finnsnes

Posadresse:

Kulturskolen i Lenvik Pb 602
9306 Finnsnes

Telefon: 77871000