Bestilling av eiendomsopplysninger

Bestilling av eiendomsopplysninger

Ved salg av bolig og eiendom, eller ved annet behov, kan opplysninger om bygg og eiendom bestilles gjennom å benytte en av leverandørene Lenvik kommune har distribusjonsavtale med.
Her er det snakk om ulike opplysninger om bygg og eiendom som bør være tilgjengelig ved eksempelvis salg, eller andre tiltak hvor det er viktig at disse opplysningene er innhentet.
Disse opplysningene kan bestilles av alle som ønsker det, både privatpersoner og bedrifter ved å opprette en bruker hos en av leverandørene.

Produktene som kan bestilles via våre leverandører er:

- Matrikkelrapport med grunn og oversiktskart
- Gjeldende planstatus, og kart med bestemmelser
- Opplysninger om vei, vann og avløp
- Godkjente bygningstegninger
- Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
- Skredrapport
- Informasjon om pipe/ildsted
- Kommunale avgifter og gebyrer
- Eiendomsskattetakst
- Legalpant

Leverandører

Ambita infoland

Proconet - ePlassen

Norkart