Oppmåling

Oppmålingskontoret

Oppmålingskontoret er en del av kommunens geodata-faggruppe, og utfører tjenester etter bestemmelsene i Matrikkelloven og Eierseksjonsloven. Dette omfatter bl.a. fradelinger av eiendommer/tomter, oppmåling av festetomter, klarlegging og justering av eiendomsrenser/grensejusteringer og behandling av seksjoneringssaker. 

I tillegg forvalter oppmålingskontoret kartverk og adresseregister, tildeling av offisielle adresser og er lokal matrikkelmyndighet.

Tjenester

Dette er noen av tjenestene som sorterer under oppmålingskontoret:

 • Fradeling (oppmålingsforretning)
 • Oppmåling av festetomter
 • Arealoverføring
 • Grensejustering
 • Klarlegging av grenser
 • Retting av feil i Matrikkelen
 • Sammenslåing av eiendommer
 • Matrikulering av tidligere uregistrerte eiendommer
 • Adressering
 • Behandling av seksjoneringssaker
 • Publikumsveiledning innenfor fagområdet

Les mer om de forskjellige oppgavene.

Matrikkelloven

Matrikkelforskriften

Eierseksjonloven

Tinglysing

Offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser som angår fast eiendom.

Du kan se hva som er tinglyst på en eiendom ved å gjøre oppslag i grunnboken på internett, helt gratis, ved å besøke Seeiendom.no.
Finn eiendommen i kartet, og klikk deretter på «Vis mer informasjon om eiendommen», velg så "Vis" eller "Bestill" grunnboksinformasjon.
På Seeiendom.no vises også annen nyttig informasjon om eiendom, bygning og adresser som ligger i matrikkelen.

Seeiendom.no - informasjon om matrikkel og grunnboken

For å tinglyse, og for mer informasjon om tinglysning besøk kartverkets nettside.

Kartverkets informasjon om eiendom

Kart og register

Kommunekart
Kommunekart er beregnet for publikum og gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder over kommunen, og din eiendom, samt eiendomsgrenser. Du gjør oppslag i kartet ved å søke på adresse, gårdsnummer (gbr) og bruksnummer (bnr), eller stedsnavn. Tjenesten kan benyttes på mobile enheter, eller direkte i alle nettlesere på PC. Ved å aktivere kartlaget "Omsetningsverdi på eiendommer", kan man se omsetningsverdien på eiendommer i Lenvik kommune.
Appen for mobil og nettbrett finner du i Google Play og Apple Store.

Kommunekart i nettleseren

 

Situasjonskart

I forbindelse med ulike søknader som oppmålingsavdelingen i Lenvik tar seg av, er det krav om relativt stor nøyaktighet når man tegner inn grenser og tiltak i et situasjonskart. Raskest og enklest metode for å lettest mulig tilfredsstille kravene som stilles ved søknad, og i tillegg få et ryddig og oversiktlig kart, er å benytte seg av en av kommunens kartklienter.
Ved å benytte seg av klienten det er lenket til nedenfor, er det mulig å tegne og måle direkte inn i kartet, i en korrekt målestokk. Dette situasjonskartet kan deretter skrives ut eller lagres digitalt som en PDF. Tjenesten kan benyttes til eget bruk for å gjøre beregninger eller planlegge ulike tiltak, eller det kan legges ved i en søknad.
Ta kontakt med oppmålingskontoret for spørsmål angående krav til situasjonskart.

Se veiledningen for hvordan man benytter denne tjenesten.

Kartklient for tegning, måling og utskrift av situasjonkart

Veiledning for utskrift av situasjonskart med tegning og mål

Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.

Statens kartverk
Statens kartverk har nasjonalt ansvar for geografisk informasjon og eigedomsregisteret Matrikkelen, tinglyser fast eiendom og andeler i borettslag. I tillegg til Seeiendom.no, har kartverket også tjenesten Norgeskart som er en gratis karttjeneste fra kartverket. 

Statens kartverk          Norgeskart.no     

Gårdskart
Gårdskart (fra skog + landskap) er utviklet for visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer. Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.

Gårdskart

Digitalarkivet har skannet tinglysingsmateriale som består av pantebøker og panteregistre. Tinglysingsmaterialet befinner seg i arkivene etter sorenskriverne på landet, og byfogdene eller byskriverne i de større byene.

Digitalarkivet

Satser

Betalingssatser for tjenester fra oppmålingskontoret finnes i kommunens gebyrregulativ (side 17-19)

Betalingssatser og gebyrregulativ

Dokumenter/skjemaer

Skjøte

Nabovarsel          Kvittering nabovarsel          Opplysning gitt i nabovarsel

Egenerkæring om konsesjonsfrihet

Rådhuset

Besøksadresse:

Rådhusveien 8
9306 Finnsnes

Telefon: 77 87 10 00

Kontaktperson: Bjørn Fredriksen

Tittel: Rådmann

Kontaktperson: Geir-Inge Sivertsen

Tittel: Ordfører