Fritidsrenovasjon

Hyttesekken

Alle eiere av fritidsboliger i Lenvik er underlagt renovasjonsordning. I praksis gjennomføres den ved at brukerne benytter en egen spesialsekk - Hyttesekken.

Lenvik kommune innførte fra 2014 obligatorisk renovasjon for alle fritidsbygninger i kommunen. Tilbudet består bl.a. i at hjemmelshavere kan benytte seg av spesielle avfallssekker, for å håndtere avfallet på en forsvarlig og miljøvennlig måte.

Den oransje Hyttesekken er på 110 liter med tau og løpegang, og vil fint kunne oppbevares i uthus og kjeller om man ikke fyller den i løpet av ett hyttebesøk. Sekkene er av en slik kvalitet, at fugl og smågnagere vanskelig skal klare å få hull på disse.

Når sekken er full, plasseres den i veikanten ved nærmeste transportveg der Senja Avfall har renovasjonsrute, eller leveres direkte til Senja Avfall.

Utlevering

Eierne av fritidsbolig i Lenvik får utdelt åtte sekker pr. år. For å få dem, må du selv be om dette. Dette kan gjøres ved at de hentes personlig i Kundetorget på Lenvik rådhus, eller i kundemottak hos Senja Avfall på Botnhågen.

Sekkene kan også bestilles ved å fylle ut eget skjema (Plan og teknisk/bolig og eiendom)
Det vil etter mottatt bestilling bli utsendt eget utleveringbevis.

Når sekkene er bestilt/utlevert første gang, vil de automatisk bli lagt inn i system for fremtidig utlevering. 

Utleveringsbevis

Eiere av fritidsboliger som har fått utlevert Hyttesekken tidligere år, får hvert år tilsendt ett nytt utleveringsbevis. Dette er tilknyttet fritidseiendommens gårds- og bruksnummer, og kan kun benyttes en gang.

Utleveringsbeviset medbringes skriftlig eller vises elektronisk fram for registrering hos en av følgende utleveringssteder:
- Kundetorget, Lenvik rådhus
- Senja Avfall, Botnhågen.
- Esso Finnsnes
- Coop Marked, Rossfjordstraumen
- Best Silsand
- Joker Botnhamn
- Joker Gibostad

Utleveringsbeviset sendes digitalt til dem som har registrert at de ønsker å motta offentlige henvendelser digitalt via, Digipost, e-boks eller i Altinn. De som ikke har registrert seg for dette får den tilsendt i posten.

Benyttede utleveringbevis blir registrert hos Lenvik kommune, og misbruk av ordningen vil kunne føre til fakturering av urettmessige utleverte sekker.

Hyttesekken kan utleveres på rådhuset og hos Senja avfall på forespørsel, hvorpå det blir registrert Hyttesekken på den aktuelle eiendommen.

Det informeres også om at Hyttesekken ikke kan utleveres hos dagligvarebutikker/bensinstasjoner uten utleveringbevis.

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende ordningen, kan disse rettes til Lenvik kommune på telefon 77 87 10  00.

Har du spørsmål vedrørende henting/innsamling av Hyttesekken, kontakt Senja Avfall på telefon 77 85 06 50, eller E-post

Gå til Senja avfalls hjemmeside

 

Renovasjon Senja Avfall

Besøksadresse:

Botnhågen
9300 Finnsnes

Posadresse:

Senja Avfall IKS
9300 Finnsnes

Telefon: 77 85 06 50