Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Myter eller fakta i havbruksnæringa

Fredag 24. februar arrangeres havbrukskonferansen «Myter eller fakta i havbruksnæringa». Konferansen arrangeres i et samarbeid med Lenvik kommune, Sjømatklyngen Senja, LeverandørUtvikling Troms og Blått kompetansesenter Nord.

Hovedopptak barnehager

Barn som er født innen 30. november 2016 har lovfestet rett til plass i hovedopptaket 2017 når det søkes innen fristen 1. mars, og barnet ikke har plass fra før. Søknad gjøres elektronisk.

Overskudd også i 2016

For tredje år på rad går Lenvik kommune med overskudd. Tallene for 2016 viser ett overskudd på nær 10 millioner.

Kandidater til Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, der 100 stipender a 10.000 kroner tildeles unge kulturutøvere. Lenvik kommune nominerer kandidater, og oppfordrer ungdommer til å fortelle om sine drømmer. Fristen for å melde inn forslag er 20. februar.

Ny forskrift om feiing og tilsyn

Lenvik kommune har utarbeidet forslag til lokal forskrift for å dekke utgifter kommunen har med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Nytt nødnett

Fra kl 10.00 onsdag 8. februar ble Finnsnes Interkommunale legevakt koblet fullt ut til det nye nødnettet. Dette betyr blant annet at legevaktsentralen begynnerå bruke egne kontrollrom tilsluttet nødnett for mottak av henvendelser til legevakt/116 117.

Se alle artikler i nyhetsarkivet