Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Søknadsfrist kulturskolen

Kulturskolen er en frivillig skole for barn, ungdom og voksne som ønsker opplæring innen de fleste kulturfag. Søknadsfristen for skoleåret 2019/2020 er 10. juni.

Ny hovedbankavtale

Kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har inngått ny hovedbankavtale med DNB. Avtalen er allerede trådt i kraft og vil gjelde også for Senja kommune fra 2020.

Reduserte åpningstider

Også sommeren 2019 vil en del enheter og avdelinger i Lenvik kommune ha redusert åpningstid.

Høring og folkemøte

Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms har vedtatt å legge forslag til Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms ut til offentlig ettersyn og høring. 14. mai blir det åpent folkemøte på Finnsnes.

Tilskudd beplantning

Også i år kan bygder rundt om i kommunen søke om midler til å beplante og forskjønne sitt lokalmiljø. Det presiseres at beplantningen skal plasseres sentralt og synlig fra vei. Søknadsfrist er 15. mai.

Fremkommelighet kommunale grusveier

Flere kommunale grusveier er for tiden i en så dårlig forfatning at det anbefales at de ikke benyttes i den grad det er mulig.

Se alle artikler i nyhetsarkivet