Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Ny hovedbankavtale

Kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har inngått ny hovedbankavtale med DNB. Avtalen er allerede trådt i kraft og vil gjelde også for Senja kommune fra 2020.

Reduserte åpningstider

Også sommeren 2019 vil en del enheter og avdelinger i Lenvik kommune ha redusert åpningstid.

Høring og folkemøte

Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms har vedtatt å legge forslag til Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms ut til offentlig ettersyn og høring. 14. mai blir det åpent folkemøte på Finnsnes.

Tilskudd beplantning

Også i år kan bygder rundt om i kommunen søke om midler til å beplante og forskjønne sitt lokalmiljø. Det presiseres at beplantningen skal plasseres sentralt og synlig fra vei. Søknadsfrist er 15. mai.

Fremkommelighet kommunale grusveier

Flere kommunale grusveier er for tiden i en så dårlig forfatning at det anbefales at de ikke benyttes i den grad det er mulig.

Snøscooterløype åpnet

Lørdag 13. april var det offisiell åpning av snøscooterløypen på Lenvikhalvøya. Les mer om åpningstid, kart over trase, kjøp av løyvekort og andre praktiske detaljer.

Se alle artikler i nyhetsarkivet