Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Lærlinger i Lenvik kommune

Lenvik kommune er godkjent lærebedrift for lærling. Lenvik kommune har vedtatt at det til enhver tid skal være 16 lærlinger i et læreløp. Søknadsfrist for høstens opptak er 1. mars.

Hovedopptak barnehager

Barn som er født innen 30. november 2018 har lovfestet rett til barnehageplass i hovedopptaket 2019. Innbyggere i Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik kan søke på tvers av nåværende kommunegrenser.

Tilskudd aktivitetstilbud

Lenvik kommune har også for 2019 satt av kr. 100 000 som stimuleringsmidler for gjennomføring av aktivitetstilbud til beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Søknadsfrist er 25. februar.

Antallet digitale postkasser øker

I Lenvik kommune har nå 43 % av den voksne befolkningen nå opprettet Sikker Digital Postkasse (SDP). Det er en økning på ca 10 % fra inngangen til 2018. Fordelene er mange, både for innbyggerne og kommunen.

Søker reiseledsagere

Hjemmetjenesten søker ledsagere til personer som ikke kan dra alene til behandling. Det kreves ingen kvalifikasjoner, og kost og evt. overnatting dekkes etter fastsatte satser.

Kandidater til Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, der 100 stipender a 15.000 kroner tildeles unge kulturutøvere. Lenvik kommune nominerer kandidater, og oppfordrer ungdommer til å fortelle om sine drømmer. Fristen for å melde inn forslag er 3. februar.

Se alle artikler i nyhetsarkivet