Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Skolestart høsten 2018

Mandag 20. august er det skolestart for grunnskolene i Lenvik kommune. Her finner dere en oversikt over starttidspunkt ved skolene.

Digitaliserer arkivene

I løpet av september blir enorme mengder kart, tegninger og dokumenter sendt fra kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy til Danmark. Der skal ca. 250 hyllemeter papir scannes og digitaliseres. Prosjektet er en del av arbeidet med å danne Senja kommune, og har en ramme på 4 millioner kroner.

Høring planprogram Senja kommune

Fellesnemnda for etablering av Senja kommune, har etter delegert myndighet vedtatt "Forslag til planprogram og felles planstrategi for Senja kommune". Saken legges nå ut til høring, med frist for innspill 3. september.

Med i pilotprosjekt

Helsedirektoratet har valgt ut Lenvik kommune som en seks deltakere i pilotprosjektet for strukturert tverrfaglig oppfølging. Et hovedfokus i prosjektet er å få på plass strukturer og system som sikrer tidlig identifisering av  brukernes behov.

Ferievikarer - rengjøring

Hjemmetjenesten i Lenvik kommune søker ferievikarer til utførelse av rengjøring av boliger, i juli og august måned.

Boligtomter på Gibostad

Lenvik kommune har regulert og tilrettelagt for mulig salg av boligtomter i et regulert boligområde i Markveien på Gibostad. Lenvik kommune vil kartlegge interessen og tar sikte på å inngå intensjonsavtale med aktuelle kjøpere.

Se alle artikler i nyhetsarkivet