Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Utlysning av BUK-midler 2019

Barn- og unges kommunestyre i Lenvik disponerer også i år kr. 100.000 i såkalte BUK-midler. Tiltak eller prosjekt som mottar støtte, skal ikke bare være for barn og unge, men også med barn og unge. Det betyr at barn og unge skal være delaktig både i planlegging og gjennomføring av tiltaket.

Helsestasjon fortsatt i midlertidige lokaler

Helsestasjonen må fortsatt oppholde seg i midlertidige lokaler, men har nå flyttet alle tjenester til lokalene i Olderhamna.

Aktuelle høringer

Lenvik kommune har til en hver tid flere saker som ligger ute til offentlig ettersyn/høring. For tiden kan du gi innspill på forslag til forskrift om scooterløyper, fettholdig avløpsvann og friluftsområder.

Vannmåleravlesning 2018

Det er nå tid for å lese av vannmåleren for 2018, og Lenvik kommune ønsker at flest mulig benytter seg av vårt system for SMS avlesning.

Skadedyr ved Finnsnes barneskole

Høsten 2018 har det vært en økende konsentrasjon av skadedyret sølvkre ved Finnsnes barneskole. I desember ble det også påvist skjeggkre ved skolen. Lenvik kommune setter i verk nødvendige tiltak for å redusere forekomsten.

Ønsker innspill om nærdemokrati

Til tross for at fire blir til en kommune i 2020, er en av målsetningene for Senja kommune å styrke lokaldemokratiet. En egen faggruppe har jobbet med mulige modeller, og deres forslag legges nå ut på høring.

Se alle artikler i nyhetsarkivet