Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Faresonekartlegging av skred

NGI vil gjennomføre befaring i forbindelse med faresonekartlegging av skred for utvalgte områder i kommunen i uke 21. Befaringen vil skje med helikopter, drone, bil og til fots.

Reduserte åpningstider

Også sommeren 2018 vil en del enheter og avdelinger i Lenvik kommune ha redusert åpningstid.

Søker tilsynspersoner

Lenvik interkommunale barneverntjeneste søker personer som kan være tilsynspersoner (tilsynsførere) for barn i fosterhjem. Personer fra kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy oppfordres til å melde seg til oppdrag.

Strandryddeaksjonen 2018

Nå starter ryddeaksjonen i Midt-Troms. Ta ansvar og rydd stranda for herreløst avfall i ditt nærmiljø. Vi håper på et stort engasjement om strandrydding, innsamling av plast og avfall, til beste for vårt felles miljø. Det vil bli utplassert containere i det fleste bygder i kommunen.

Status for byregionprogrammet

Styringsgruppa for byregionprogrammet har sendt ut en oppdatering på status i prosjektet, og en takk til alle som har bidratt i arbeidet.

Gratis HPV vaksine

Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft. Første vaksine må gis innen utgangen av 2018.

Se alle artikler i nyhetsarkivet