Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Tilskudd aktivitetstilbud

Lenvik kommune har også for 2018 satt av kr. 100 000 som stimuleringsmidler for gjennomføring av aktivitetstilbud til beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Søknadsfrist er 15. februar.

Kandidater til Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, der 100 stipender a 15.000 kroner tildeles unge kulturutøvere. Lenvik kommune nominerer kandidater, og oppfordrer ungdommer til å fortelle om sine drømmer. Fristen for å melde inn forslag er 1. februar.

Utlysning av BUK-midler 2018

Barn- og unges kommunestyre i Lenvik disponerer også i år kr. 100.000 i såkalte BUK-midler. Tiltak eller prosjekt som mottar støtte, skal ikke bare være for barn og unge, men også med barn og unge. Det betyr at barn og unge skal være delaktig både i planlegging og gjennomføring av tiltaket.

Vannmåleravlesning 2017

Det er nå tid for å lese av vannmåleren for 2017, og Lenvik kommune ønsker at flest mulig benytter seg av vårt system for SMS avlesning.

Prisdryss i kommunestyret

Kulturverngruppa på Gibostad og Patrick Holmstad og Erling Stangnes ble tildelt Lenvik kommunes kulturpris, og Barn- og unges kulturpris for 2017. For bygdesamfunnet på Gibostad var det andre utmerkelse på to dager.

Frivillighetspris til Gibostad

Gibostad og omegn grendeutvalg vant på vegne av hele Gibostad Troms fylkes Frivillighetspris for 2017. Prisen ble delt ut på fylkestingsmøtet i Tromsø onsdag 13. desember, og er på kr 25 000,-.

Se alle artikler i nyhetsarkivet