Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Ferievikarer - rengjøring

Hjemmetjenesten i Lenvik kommune søker ferievikarer til utførelse av rengjøring av boliger, i juli og august måned.

Boligtomter på Gibostad

Lenvik kommune har regulert og tilrettelagt for mulig salg av boligtomter i et regulert boligområde i Markveien på Gibostad. Lenvik kommune vil kartlegge interessen og tar sikte på å inngå intensjonsavtale med aktuelle kjøpere.

Ny digital løsning for Senjalegen

Senjalegen skifter fra 1. juni leverandør av elektroniske tjenester. Den nye avtalen gir en rekke forbedringer i tjenestetilbudet, bl.a. ved at du selv kan se når legen har ledig tid. Samtidig krever det litt mer fra brukerne, bl.a. ved innlogging og første gangs registrering.

Folkemøte om Gibostadbukta

Det jobbes med en kommunal detaljregulering av området Gibostadbukta, og planene er nå ute på høring. I den forbindelse arrangeres åpent folkemøte på Gammelbutikken, Gibostad 5. juni kl. 18:00.

Tilskudd beplantning

Også i år kan bygder rundt om i kommunen søke om midler til å beplante og forskjønne sitt lokalmiljø. Det presiseres at beplantningen skal plasseres sentralt og synlig fra vei. Søknadsfrist er 10. juni.

Ny forskrift for graving

Lenvik kommunestyre vedtok i møte 24. mai ny forskrift for graving i kommunale veier, parker og friområder. Forskriften skal sikre ivaretakelse av offentlig infrastruktur og gir detaljerte opplysninger om hva en gravesøknad skal inneholde.

Se alle artikler i nyhetsarkivet