Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Rydd opp i marin forsøpling

Fylkesmannen i Troms oppfordrer frivillige og ideelle organisasjoner, private bedrifter og andre interesserte å søke midler til å rydde opp i marin forsøpling. Fristen for å søke er 15. februar.

Tilskudd aktivitetstilbud

Lenvik kommune har også for 2018 satt av kr. 100 000 som stimuleringsmidler for gjennomføring av aktivitetstilbud til beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Søknadsfrist er 15. februar.

Kandidater til Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, der 100 stipender a 15.000 kroner tildeles unge kulturutøvere. Lenvik kommune nominerer kandidater, og oppfordrer ungdommer til å fortelle om sine drømmer. Fristen for å melde inn forslag er 1. februar.

Utlysning av BUK-midler 2018

Barn- og unges kommunestyre i Lenvik disponerer også i år kr. 100.000 i såkalte BUK-midler. Tiltak eller prosjekt som mottar støtte, skal ikke bare være for barn og unge, men også med barn og unge. Det betyr at barn og unge skal være delaktig både i planlegging og gjennomføring av tiltaket.

Vannmåleravlesning 2017

Det er nå tid for å lese av vannmåleren for 2017, og Lenvik kommune ønsker at flest mulig benytter seg av vårt system for SMS avlesning.

Prisdryss i kommunestyret

Kulturverngruppa på Gibostad og Patrick Holmstad og Erling Stangnes ble tildelt Lenvik kommunes kulturpris, og Barn- og unges kulturpris for 2017. For bygdesamfunnet på Gibostad var det andre utmerkelse på to dager.

Se alle artikler i nyhetsarkivet