Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Høring - utbygging av bredbånd til Russevåg

Lenvik formannskap har vedtatt at strekningen Arnebyen – Russevåg skal prioriteres i videre plan for utbygging av bredbånd i kommunen. Nå ønskes innspill fra mulige leverandører.

Legevakta - "for alle, men ikke for alt"

Medisinsk ansvarlig lege Aslak H. Lien og fagleder Marit Storli har skrevet en kronikk der de forklarer legevaktas rolle, hvordan de jobber og skillet mellom fastlegen og legevaktas oppgaver.

Søknadsfrist kulturskolen

Kulturskolen er en frivillig skole for barn, ungdom og voksne som ønsker opplæring innen de fleste kulturfag. Søknadsfristen for skoleåret 2019/2020 er 10. juni.

Ny hovedbankavtale

Kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har inngått ny hovedbankavtale med DNB. Avtalen er allerede trådt i kraft og vil gjelde også for Senja kommune fra 2020.

Reduserte åpningstider

Også sommeren 2019 vil en del enheter og avdelinger i Lenvik kommune ha redusert åpningstid.

Høring og folkemøte

Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms har vedtatt å legge forslag til Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms ut til offentlig ettersyn og høring. 14. mai blir det åpent folkemøte på Finnsnes.

Se alle artikler i nyhetsarkivet