Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Brukerundersøkelser er i gang

Lenvik kommune er i gang med årets brukerundersøkelser blant sine innbyggere. Omkring 1 400 personer vil få tilbud om å gi sitt syn på Lenvik kommunes tjenestetilbud innenfor flere sektorer.

Slutt på gratis el-bil parkering

Fra 1. april 2017 innføres parkeringsavgift også for el-biler på kommunale avgiftsbelagte plasser. Denne kjøretøygruppen har frem til nå vært fritatt (nei, dette er ikke kommunens aprilspøk:-) ).

Idretts- og kulturstipend

Unge utøvere og aktører i aldersgruppen 14-25 år i Lenvik kommune, har nå mulighet til å søke på kulturstipend eller idrettsstipend.

Tilskudd beplantning

Også i år kan bygder rundt om i kommunen søke om midler til å beplante og forskjønne sitt lokalmiljø. Det gis inntil kr 20 000,- i tilskudd og søknadsfrist er 30. april.

Gratis HPV-vaksine

Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode.

På tide å opprette SDP?

Fra mars 2017 vil Lenvik kommune ta i bruk digital utsendelse av skriftlige forsendelser. Vi anmoder derfor om at flest mulig skaffer seg sikker digital postkasse (SDP) hos Digipost eller eBoks.

Se alle artikler i nyhetsarkivet