Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Ønsker avtale med private aktører

Lenvik kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleieaktører knyttet til bygging av leiligheter på Finnsnes. Målet er 30 utleieenheter, integrert i ordinære bomiljø.

Overskudd i 2018

Lenvik kommune hadde ett driftsmessig overskudd på 15,6 mill. kroner i 2018. Rådmann Bjørn Fredriksen er fornøyd med ett godt driftsresultat, og fremhever det gode arbeidet kommunens ansatte og ledere har utført i året som har gått.

Lærlinger i Lenvik kommune

Lenvik kommune er godkjent lærebedrift for lærling. Lenvik kommune har vedtatt at det til enhver tid skal være 16 lærlinger i et læreløp. Søknadsfrist for høstens opptak er 1. mars.

Hovedopptak barnehager

Barn som er født innen 30. november 2018 har lovfestet rett til barnehageplass i hovedopptaket 2019. Innbyggere i Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik kan søke på tvers av nåværende kommunegrenser.

Tilskudd aktivitetstilbud

Lenvik kommune har også for 2019 satt av kr. 100 000 som stimuleringsmidler for gjennomføring av aktivitetstilbud til beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Søknadsfrist er 25. februar.

Antallet digitale postkasser øker

I Lenvik kommune har nå 43 % av den voksne befolkningen nå opprettet Sikker Digital Postkasse (SDP). Det er en økning på ca 10 % fra inngangen til 2018. Fordelene er mange, både for innbyggerne og kommunen.

Se alle artikler i nyhetsarkivet