Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Kulturmidler 2019

Lenvik kommune deler hvert år ut penger til frivilligheten, for å bidra til aktivitet og utvikling av gode tilbud for barn og unge. Søknadsfrist er 1. april, og søknad sendes elektronisk.

Listeforslag valget 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i. I forbindelsen med overgangen til Senja kommune, har valgstyret vedtatt at alle listeforslag skal leveres til Lenvik kommune.

Telefonproblemene er løst

Feilen som det siste døgnet har berørt muligheten for å ringe til Finnsnes legekontor og en rekke andre tjenester ved DMS er nå funnet, og utbedret.

Eiendomsskatt 2019

Liste over retakserte eiendommer i Lenvik kommune er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Listen er tilgjengelig både på rådhuset og på hjemmesiden.

Ønsker avtale med private aktører

Lenvik kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleieaktører knyttet til bygging av leiligheter på Finnsnes. Målet er 30 utleieenheter, integrert i ordinære bomiljø.

Overskudd i 2018

Lenvik kommune hadde ett driftsmessig overskudd på 15,6 mill. kroner i 2018. Rådmann Bjørn Fredriksen er fornøyd med ett godt driftsresultat, og fremhever det gode arbeidet kommunens ansatte og ledere har utført i året som har gått.

Se alle artikler i nyhetsarkivet