Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Vannmåleravlesning 2018

Det er nå tid for å lese av vannmåleren for 2018, og Lenvik kommune ønsker at flest mulig benytter seg av vårt system for SMS avlesning.

Skadedyr ved Finnsnes barneskole

Høsten 2018 har det vært en økende konsentrasjon av skadedyret sølvkre ved Finnsnes barneskole. I desember ble det også påvist skjeggkre ved skolen. Lenvik kommune setter i verk nødvendige tiltak for å redusere forekomsten.

Ønsker innspill om nærdemokrati

Til tross for at fire blir til en kommune i 2020, er en av målsetningene for Senja kommune å styrke lokaldemokratiet. En egen faggruppe har jobbet med mulige modeller, og deres forslag legges nå ut på høring.

Siste mulighet - gratis HPV vaksine

Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Første vaksine må gis innen utgangen av 2018 og dette er da siste mulighet til å delta på vaksinasjonsprogrammet.

Midlertidige lokaler for helsestasjon

På grunn av nødvending reparasjon og rehabilitering blir helsestasjonen i Kvistad-senter flyttet til nye og midlertidige lokaler fra tirsdag 4. desember. Tjenesten har også redusert telefontid.

Budsjett 2019

Lenvik formannskap har i møte 27. november 2018 gitt innstilling vedrørende forslag til budsjett for 2019, samt økonomiplan og handlingsprogram for 2019 – 2022.

Se alle artikler i nyhetsarkivet