Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Se kommunestyret direkte

Årets siste møte i Lenvik kommunestyre overføres direkte, i samarbeid Salangen-Nyheter. Møtet starter kl. 12:00. På sakskartet står blant annet behandling av neste års budsjett og økonomiplan, vedlikeholdsplan kommunale veier og bygninger, disponering av havbruksfond og ikke minst den årlige utdelingen av kulturprisen.

Ønsker innspill om nærdemokrati

Til tross for at fire blir til en kommune i 2020, er en av målsetningene for Senja kommune å styrke lokaldemokratiet. En egen faggruppe har jobbet med mulige modeller, og deres forslag legges nå ut på høring.

Siste mulighet - gratis HPV vaksine

Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Første vaksine må gis innen utgangen av 2018 og dette er da siste mulighet til å delta på vaksinasjonsprogrammet.

Midlertidige lokaler for helsestasjon

På grunn av nødvending reparasjon og rehabilitering blir helsestasjonen i Kvistad-senter flyttet til nye og midlertidige lokaler fra tirsdag 4. desember. Tjenesten har også redusert telefontid.

Budsjett 2019

Lenvik formannskap har i møte 27. november 2018 gitt innstilling vedrørende forslag til budsjett for 2019, samt økonomiplan og handlingsprogram for 2019 – 2022.

Registrering av mindre vannforsyningsanlegg

Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres. Registreringen er gratis, og gjøres på Mattilsynets nettsider.

Se alle artikler i nyhetsarkivet