Anleggsarbeid Torsmoveien

Tirsdag 10. september starter arbeidet med utbedringsarbeider på Torsmoveien. Dette vil føre til redusert fremkommelighet ut oktober måned.

Tirsdag 10. september starter entreprenør TP Maskin Finnsnes AS opp med utbedringsarbeider på Torsmoveien Lenvik side. Det vil bli redusert fremkommelighet ut oktober måned. Veien vil bli helt stengt i perioder på inntil fire timer på grunn av utskifting av stikkrenner og masser.

Entreprenør og Lenvik kommune anbefaler reisende om å finne alternative løsninger for å kunne passere anleggsstedet i den perioden arbeidene pågår.

For detaljerte opplysninger om tidspunkt for stenging ber vi dere ta kontakt med entreprenør på telefon 415 18 148 .