Årets influensavaksine er forsinket

Årets influensavaksine er forsinket fra leverandør.

Foreløpig beskjed er at de blir levert i uke 42-45. Det betyr at det antakeligvis ikke vil bli noe influensavaksinering før tidligst månedsskiftet oktober-november. Vi kommer tilbake til tid og sted når vi har mer informasjon.

Ricke Brandmo, Fagleder, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten.