Idretts- og kulturstipend

Unge utøvere og aktører i aldersgruppen 14-25 år i Lenvik kommune, har nå mulighet til å søke på kulturstipend eller idrettsstipend. Disse stipendordningene er innført fra i år.

Lenvik kommunestyre vedtok i sak 173/15 å opprette kulturstipend og idrettsstipend for ungdom fra Lenvik. De endelige retningslinjene ble vedtatt i k.styresak 12/16.

Formålet med kulturstipendet er å gi unge talentfulle utøvere muligheten til å videreutvikle seg innen sitt område. Stipendet kan søkes av enkeltpersoner eller mindre sammenslutninger.

Formålet med idrettsstipendet er å gi unge talentfulle utøvere som konkurrerer på høyt nivå, muligheten til økt kompetanse og videreutvikling.

Lenvik kommune kan hvert år dele ut inntil 2 kulturstipend og 2 idrettsstipend. Søknadsfrist er 1.juni 2016.

Søknad sendes pr post til Lenvik kommune, Postboks 602, 9306 FINNSNES, eller e-post

Se fullstendige retningslinjer for stipendordningene:

Kulturstipend

Idrettsstipend