Bli bøssebærer for TV-aksjonen

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 22. oktober, og den lokale komitéen ønsker bøssebærere til aksjonen.

Årets TV-aksjon går til inntekt for UNICEF, og skal bidra til hjelp til barn som blir rammet av krig og konflikt i følgende land: Syria, Mali, Pakistan, Colombia og Sør-Sudan. Konkret vil inntektene fra aksjonen bidra til å øke barnas muligheter til skolegang, undervisning og trygghet i denne viktige delen av barns liv.

Arets aksjonsdag er 22. oktober. Bøssebærere vil samle inn penger om ettermiddagen - slik vi kjenner til fra tidligere års aksjoner. 

Meld deg som bøssebærer

Kommunekomiteen ønsker så mange bøssebærere som mulig - i hele kommunen - til aksjonen. Du kan melde deg som bøssebærer ved å trykke på via linken (over) eller ved å kontakte en av komitéens medlemmer. Bøssebærere må være fylt 18 år, men barn kan gå med bøsse sammen med en voksen person.

Komitéen har en ambisjon om å dekke hele kommunen med bøssebærere, og har delt kommunen inn i følgende områder:

  • Husøy
  • Botnhamn
  • Fjordgård
  • Gibostad
  • Silsand
  • Trollvik
  • Kårvik
  • Rossfjord
  • Finnsnes.

I vårt samfunn ønsker aksjonen å fokusere på at barn hjelper barn, og at barn/familier/skoler/barnehager/organisasjoner som gjelder barn arbeider for å legge et godt grunnlag for å ha en høy bevissthet om hva skolegang og utdanning betyr for hvert enkelt barn. Alle kreative aktiviteter er viktig. Komitéen utfordrer spesielt næringslivet og til å bidra med økonomiske midler. Gjerne også fokus på temaet i et kollegialt fellesskap.
Årets komité er:

Marie Bartnæs, leder, (kontakt 970 17 460 / memilba@online.no)
Andrea Nakata
Anders Killi Solli
June Pettersen
Synnøve Hellemo Bogen
Kay Erling Ludvigsen
Anne Grete Normann.

Ordfører Geir Inge Sivertsen jobber sammen med komitéen for å få best mulig aktivitet / resultat.

TA GODT IMOT ÅRETS BØSSEBÆRERE!

Annen informasjon om aksjonen kan søkes på UNICEFS hjemmeside, og på hjemmesiden til NRK TV-aksjonen UNICEF