Influensavaksine høsten 2017

Det er tid for den årlige influensavaksinen, og helsesøstertjenesten tilbyr vaksinering på Finnsnes og Gibostad i uke 41. OPPDATERT: Grunnet ombygging i Kvistad-senter er vaksineringen fredag 13. oktober flyttet til DMS - Finnsnes legekontor.

Det vil bli holdt vaksinering mot årets influensa  og pneumokokkvaksine på:

DMS- Finnsnes legekontor :
- Fredag 13. oktober fra kl. 09:00 til kl. 14:00
(flyttet fra Helsestasjon i Kvistad-senter grunnet ombyggingsarbeidet)

Gibostad Helsestasjon:
- Torsdag 12. oktober fra kl. 10:00 til kl. 14:00

Vaksine mot influensa : kr. 100,-.
Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (lungebetennelse) : kr 350,-.

Målgruppe:

 • Gravide i 2. og 3.trimester, og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle over fylte 65 år
 • Barn og voksne med :
  • Diabetes type 1 og 2.
  • Kronisk luftveissykdom, hjerte-karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt immunforsvar
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom, der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

Pasienter som ikke er i målgruppen må innom fastlege først.

Noe du lurer på - mer informasjon om influensa og influensavaksinen finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: