Finnsnes barneskole

Om Finnsnes barneskole

Finnsnes barneskole er den eneste barneskolen i Finnsnes sentrum. Skolen ligger i det naturskjønne området i øvre del av byen. Skolen har omlag 400 elever, av disse har ca. 18 % flerspråklig bakgrunn.

FIBA ble en lærebrettskole høsten 2017, der alle lærere og elever ved FIBA ble kurset i hvordan en bruker lærebrett aktivt i undervisningen. iPaden er skolens eiendom, men lånes ut til elevene gjennom hele skoleåret.

Skolen satser også aktivt på elevenes trivsel og et godt psykososialt miljø. Siden høsten 2015 har FIBA vært tilknyttet Trivselsleder, der elevene selv under veiledning av voksen arrangerer ulike aktiviteter som spill og lek i pausene for andre elever.

Elever som nylig er kommet til Norge går i en egen innføringsklasse. Her går de fram til de behersker det norske språket vårt tilfredsstillende.

Skolen har vanligvis tre klasser per trinn, dette skoleåret er imidlertid 4. trinn delt i 4 paralleller og 6. trinn i 2 paralleller.

Skolens ansatte har kontor i andre etasje. Hvert klassetrinn har eget kontor/arbeidsrom. Det jobber rundt 70 personer på skolen.

Skolen har flotte uteområder med lekeapparater, ballbinge, skileikanlegg, hinderløype, ballbane og mulighet for skøytebane. I tillegg brukes skolens område som startpunkt for gåturer til Varden, eller skiturer langs lysløypa inn mot alpinbakken. Rett bak skolen ligger også 100 meterskogen, og denne bruker vi relativt flittig. Foresatte gjennomfører jevnlig dugnad som medfører at skolegården stadig blir bedre.

Finnsnes barneskole har skolefritidsordning (SFO).

Bildegalleri

Flere bilder fra skolen og skolemiljøet kommer...

Ansatte

Oversikt over ansatte

Råd og utvalg

Oppdaterte oversikter over medlemmer av skolemiljøutvalg (SMU), foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), samarbeidsutvalg (SU) og elevråd kommer.

Skjema/dokumenter

Skjema for innmelding, permisjon, utmelding og SFO finnes under "Grunnskole" på siden for søknadskjema

Skoleguiden 2018/2019

 

Aktuelle snarveier

Skjema for innmelding, permisjon, utmelding og SFO finnes under "Grunnskole" på siden for søknadskjema

Logg på Showbie (brukerdetaljer gis fra den aktuelle skole)

Ordensreglement for grunnskolene i Lenvik      

Finnsnes barneskole på Facebook

Informasjon om nasjonale prøver (udir.no)   

Skolelyst.no (tidl. skolemelk.no)

Skolefrukt.no

Utdanningsdirektoratet (udir.no)

Hjem-skole samarbeid (fug.no)

Finnsnes barneskole

Besøksadresse:

Sven Eidissens vei 56 B
9300 Finnsnes

Telefon: 77 87 16 40