Gibostad skole

Om Gibostad skole

Gibostad skole er en fådelt barne- og ungdomsskole med elever fra 1. til 10. trinn. Skolen ligger litt utenfor sentrum - på bakketoppen ved riksveien mot Nord-Senja.

Skolekretsen strekker seg fra Lakselvnes/Tverråsen i sør-vest og til Vang i nord.

Gibostad skole driver, sammen med Gibostad Idrettsforening (GIF), Senja videregående skole avdeling Gibostad, og Indre Senja Jeger- og Fiskerforening den populære friluftsleiren Revet ved Lysvatnet.

Les mer om Revet og delta på familiefriluftsleir 2018

Utleieoversikt Revet friluftsleir

Bildegalleri

Bilder fra skolen og skolemiljøet kommer...

Ansatte

Oversikt over ansatte

Råd og utvalg

Oppdaterte oversikter over medlemmer av skolemiljøutvalg (SMU), foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), samarbeidsutvalg (SU) og elevråd legges ut når disse er vedtatt.

Aktuelle snarveier

Skjema for innmelding, permisjon og utmelding finnes under "Grunnskole" på siden for søknadskjema

Logg på Showbie (brukerdetaljer gis fra den aktuelle skole)

Informasjon om nasjonale prøver (udir.no)   

Skolelyst.no (tidl. skolemelk.no)

Skolefrukt.no

Utdanningsdirektoratet (udir.no)

Hjem-skole samarbeid (fug.no)

Gibostad barne- og ungdomsskole

Besøksadresse:

Lysnesveien 28

Telefon: 77 87 15 50