Husøy skole

Om Husøy skole

Husøy skole er en fådelt barne- og ungdomsskole.

Husøy barne- og ungdomsskole ligger på Husøy, et livskraftig fiskevær på Nord-Senja, 60 km fra kommunesentret Finnsnes.  Også Husøy barnehage har tilhold i tilknytning til skolebygningen.

Husøy skole har felles administrasjon med Botnhamn skole.

Bildegalleri

Bilder fra skolen og skolemiljøet kommer...

Ansatte

Oversikt over ansatte

Råd og utvalg

Oppdaterte oversikter over medlemmer av skolemiljøutvalg (SMU), foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), samarbeidsutvalg (SU) og elevråd legges ut høsten 2015.

Aktuelle snarveier

Skjema for innmelding, permisjon og utmelding finnes under "Grunnskole" på siden for søknadskjema

Logg på Showbie (brukerdetaljer gis fra den aktuelle skole)

Informasjon om nasjonale prøver (udir.no)   

Skolelyst.no (tidl. skolemelk.no)

Skolefrukt.no

Utdanningsdirektoratet (udir.no)

Hjem-skole samarbeid (fug.no)

Husøy skole

Besøksadresse:

Skolebakken 24
9389 Husøy i Senja

Telefon: 77 87 16 10