Rossfjord skole

Om Rossfjord skole

Rossfjord skole i Rossfjordstraumen er både barne- og ungdomsskole med elever fra 1. til 10. klasse.  I friminuttene kan elevene leke og spiller for det meste fotball, basket eller volleyball. Det er to fotballbaner like ved skolen – en gress og en grusbane. For de som er mer interessert i dans og grasiøse bevegelser, har skolen øvingslokale i kjelleren.

Skolen har utfordringer og tilbud av forskjellig art for alle elever. Her er muligheter for alle. Det er bare å gripe de muligheter som er. Det er de som griper mulighetene som lykkes.

Rossfjord skole har skolefritidsordning (SFO).

Bildegalleri

Bilder fra skolen og skolemiljøet kommer...

Ansatte

Oversikt over ansatte

Råd og utvalg

Oppdaterte oversikter over medlemmer av skolemiljøutvalg (SMU), foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), samarbeidsutvalg (SU) og elevråd legges ut høsten 2015.

Aktuelle snarveier

Skjema for innmelding, permisjon, utmelding og SFO finnes under "Grunnskole" på siden for søknadskjema

Logg på Showbie (brukerdetaljer gis fra den aktuelle skole)

Informasjon om nasjonale prøver (udir.no)   

Skolelyst.no (tidl. skolemelk.no)

Skolefrukt.no

Utdanningsdirektoratet (udir.no)

Hjem-skole samarbeid (fug.no)

Rossfjord skole

Besøksadresse:

Sultindveien 69
9302 Rossfjordstraumen

Posadresse:

Sultindveien 69
9302 Rossfjordstraumen

Telefon: 77 87 15 70