Trollvik skole

Om Trollvik skole

Trollvik skole ligger i vakker til nord for Finnsnes, 6 km fra Gisundbrua - på fastlandssida.

Barneskolen har et unikt uteområde med fjell og fjære i umiddelbar nærhet. I tillegg ligger et nærmiljøanlegg og fotballbane like ved skolen, der elevene kan boltre seg i friminuttene. På Trollvik skole prioriteres det å være mye ute med elevene. Nærmiljøet byr på alle muligheter til å gi elevene en praktisk og meningsfull undervisning også ute i naturen.

Trollvik skole har skolefritidsordning (SFO).

Skoleguiden 2018/2019

Bildegalleri

Ansatte

Oversikt over ansatte

Råd og utvalg

Klassekontakter, Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU)

Klassekontakter

Aktuelle snarveier

Skjema for innmelding, permisjon, utmelding og SFO finnes under "Grunnskole" på siden for søknadskjema

Logg på Showbie (brukerdetaljer gis fra den aktuelle skole)

Informasjon om nasjonale prøver (udir.no)   

Skolelyst.no (tidl. skolemelk.no)

Skolefrukt.no

Utdanningsdirektoratet (udir.no)

Hjem-skole samarbeid (fug.no)

Trollvik skole

Besøksadresse:

Leiknesveien 40
9300 Finnsnes

Telefon: 77 87 17 10