Velkommen til skolestart

Alle barn født i 2013 skal i august 2019 begynne på skolen! Foresatte blir varslet om dette via SMS og trenger i utgangspunktet ikke foreta seg noe i forhold til å melde barnet inn til skolestart.

SMS

Tidligere praksis har vært at alle foresatte til barn som skal begynne på skolen kommende høst har måttet registrere opplysninger om seg selv og barnet på eget skjema. Frist for å gjøre dette har vært satt til 1. desember året før skolestart. Som ett ledd i kommunens arbeid med digitalisering, og forenkling og forbedring av innbyggertjenester, gjør vi en endring. Hvorfor skal de foresatte måtte melde inn opplysninger kommunen allerede har? 

For skolestart 2019 benytter Lenvik kommune grunnlagsdata fra barnehager i forhold til innskriving på den aktuelle nærskole. Det betyr at basisopplysninger, slik som barnets navn og bosted, foresattes navn, adresse, telefonnummer og epost blir overført til skolene. I SMS'en som sendes ut oppgis det hvilken skole som er definert som barnas nærskole. Hvis oppgitt nærskole ikke samsvarer med mottakers ønske, må dette meldes til skolefaglig rådgiver. Hvis det er nylige endringer i livs- eller omssorgssituasjon, som berører barnet og skolen, må dette meldes til den enkelte skole.

Hvis du ikke ønsker at skolene skal innhente basisopplysninger om foresatte og barn fra barnehagenes grunndata, fyller du ut skjema "innmelding skole" på vanlig måte. Dette må skje innen 10. desember.

Send innmelding skole

Har du mottatt SMS ved en feil/kjenner ikke til temaet? Kontakt barnehagefaglig rådgiver (kontaktinfo nederst).

Overgang barnehage-skole

For å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole, og skape en god overgang for alle barn som skal begynne på skole, er det utarbeidet en egen plan. Endringen som gjennomføres ved at foresatte ikke aktivt trenger å melde inn sitt barn til skolestart påvirker ikke innholdet eller gjennomføringen av planen.

Planen er forpliktende for alle kommunale barnehager og skoler. Det er også ønskelig at de private barnehager følger planen. Planen omhandler generelle rutiner om samarbeid og spesifikke rutiner for barn som krever spesiell tilrettelegging. Den skal være et grunnlag for at barnet skal oppleve trygghet og for en best mulig tilpasset opplæring. Planen bygger på og følger retningslinjene og anbefalinger fra kunnskapsdepartementets veileder «Fra eldst til yngst».

Les planen "Overgang barnehage - skole"

Dersom det er ønske om fremskutt eller utsatt skolestart, må begrunnet søknad sendes Lenvik kommune snarest.

Lærebrett og STL+

Når barnet begynner på skolen høsten 2019, vil det få utlevert sitt eget personlige lærebrett og gis opplæring etter en ny type pedagogikk, kalt STL+ (skriving til lesing med lydstøtte). STL+ er den ubestridt beste metoden til begynneropplæring og pedagogikk på barneskolen, og vi håper at det kan bidra til at ditt barn får ett positivt møte med skolehverdagen og 

Les mer

SFO

I Lenvik kommune er det tilbud om skolefritidsordning (SFO) på følgende skoler:

  • Finnsnes barneskole
  • Rossfjord skole
  • Silsand barneskole avdeling Småslettan
  • Trollvik skole
  • Husøy skole

Frist for SFO-søknad er 1. desember 2018.

Les mer om SFO

Kontakt

Mer informasjon om hver enkelt skole i kommunen og kontaktinformasjon finner du på skolenes oversiktsside.

Nærmere opplysninger om overgang barnehage-skole kan fås ved henvendelse til:

Skolefaglig rådgiver:
Tim Uteng, tlf. 976 85 449/EpostTim.Uteng@lenvik.kommune.no

Barnehagefaglig rådgiver:
Mikal Eriksen, tlf. 941 62 127/Epost: mikal.eriksen@lenvik.kommune.no