Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten i Lenvik kommune består av både fast ansatte fysioterapeuter ved DMS og privatpraktiserende med driftsavtale med kommunen.

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habilitering- og rehabiliterings tilbud.

Hvem kan få behandling?

Tjenesten er rettet mot:  

  • kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for behandling og veiledet trening.  
  • personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon.
  • grupper/enkeltindivider med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak. 

Tjenesten skal også formidle og tilpasse hjelpemidler.

 

Ved behov for fysio- og ergoterapi, ta kontakt med din fastlege eller direkte med en eller flere fysioterapeuter.

Terapeuter med driftsavtale:

 

Navn

Tjenestetilbud

Adresse

Telefon

e-mail

Eirik Haugnes

Generell   fysioterapi.

Terapibad

Brageklinikken Strandveien   68

9300   Finnsnes

77 84   10 00

eirik@akfi.no

 

Hugo   Myhre

Generell   fysioterapi

Helsehuset

Hans Karoliusvei 6

9300 Finnsnes

975   74 953

77 84 52 00

hugomyhre@hotmai.com

 

Jøran   Johansen

Generell   fysioterapi

Terapibad

Brageklinikken Strandveien   68

9300   Finnsnes

77   84 10 00

jj@akfi.no

 

Pauli   Ahvensalmi

Generell   fysioterapi

Rogneveien   38 9303 Silsand

77   84 40 00

91   17 18 82

nandadevi53@gmail.com

 

Roald   Landset

Generell   fysioterapi

9302   Rossfjordstraumen

77   84 48 80

90   98 60 65

landset@hotmail.com

 

Tor   Inge Jægergaard

Spesialist   i manuellterapi

Generell   fysioterapi

Rogneveien   38

9303   Silsand

77   84 40 00

95   11 80 11

tijaegergaard@gmail.com

 

Wenche   Hoefler

Spesialist   i psykomotorisk fysioterapi

Generell   fysioterapi

Helsehuset

Hans Karoliusvei 6

9300 Finnsnes

77   84 52 00

h_wenckw@hotmail.com

 

Liza Goodwin

Generell fysioterapi med spsialitet i nevrologi

Helsehuset

Hans Karoliusvei 6

9300 Finnsnes

77 84 52 00

goodwinfysioterapi@gmail.com

 

 

Øyvind   Langmo

 

Botnhamn,   9373 Botnhamn,

Vardnesveien   3

9372   Gibostad

94   43 97 05

langmofysio@gmail.com

 

 

Kommunalt ansatte terapeuter

Finn fram i ansatteregisteret