Intermediær avdeling

Intermediær avdeling på DMS Finnsnes vil være tilgjengelige for pasienter fra alle de seks kommunene i legevaktdistriktet: Tranøy, Berg, Torsken, Sørreisa, Dyrøy og Lenvik.

Målgruppe

Avdelingen er et kommunalt øyeblikkelig døgnhjelp tilbud til pasienter fra kommunene Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa, Dyrøy og Lenvik som ikke trenger innleggelse i sykehus, men kan behandles lokalt.

Innleggelse krever henvising fra fastlege, legevaktslege eller sykehus. Maks liggetid i avdelingen er 7 dager.

Om avdelingen

 • Antall intermediærsenger er fem.
 • Avdelingen har økt sykepleierbemanning i forhold til vanlige sykehjemsavdelinger.
 • Avdelingen har tilknyttet en fysioterapeut i 30 prosent stilling.
 • Intermediæravdelingen har - fordelt på to leger – 70 prosent legedekning, som utgjør fem timer legeressurs per pasient per uke.
 • Det er legevisitt alle hverdager. Når det gjelder kveld/natt og helger, er det legevaktslegene som har ansvar hvis behov.
 • Hver pasient kan ved behov benytte seg av tilbudet ved intermediæravdelingen i maksimalt sju døgn. Hvis pasienten ikke kan reise hjem etter sju døgn, vil det i hvert enkelt tilfelle bli vurdert overflytting til annet behandlingsnivå.
 • Avdelingen har tilgang til laboratoriet og røntgentjenester alle hverdager, fra klokken 08.00 til 15.00, samt hurtigtester på laboratorium hele døgnet.
 • Avdelingen er i nær tilknytning til legevakten i Lenvik kommune.

Aktuelle pasientgrupper

Tilbudet gjelder pasienter over 18 år.

Aktuelle pasienter for innleggelse i intermediæravdelingen kan være

 • personer med akutt forverring av KOLS
 • personer med ernæringssvikt og dehydrering
 • personer som trenger intravenøs behandling av diagnostisert infeksjonssykdom
 • personer med brudd og skader der røntgenundersøkelse avklarer at sykehusinnleggelse ikke er nødvendig

Avdelingen kan også være aktuelle for personer som trenger justering av pågående behandling av kronisk sykdom som hjertesvikt og diabetes, pasienter i terminal fase av hjerte-/lungesvikt, personer som trenger justering av lindrende behandling, og pasienter som selv klart ønsker behandling i lokalmiljøet.

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 87 13 11
Telefon fagleder: 77 87 13 32
Besøksadresse: Helsesenterveien 32, 9300 Finnsnes
Postadresse: Postboks 600, 9306 Finnsnes