Korttidsavdeling

DMS Korttidsavdeling

Korttidsavdelingen ligger i Distriktsmedisinsk senter og har 13 plasser for pasienter som trenger behandling før, istedenfor og etter sykehusbehandling. Innleggelse krever henvising fra fastlege, legevaktslege eller sykehus. Avdelingen er et tilbud til pasienter fra Lenvik kommune.

Pasientgrupper på avdelingen

 

Utskrivningsklare pasienter / Medisinsk etterbehandling

  • Videre oppfølging/ etterbehandling etter sykehusopphold før utskriving til eget hjem eller annet kommunalt tjenestetilbud.
  • Korttidsavdelingen er kontaktpunkt for sykehus i forhold til utskrivningsklare pasienter

Rehabilitering

  • videre opptrening av pasienter som ikke lengre trenger behandling på sykehus, eller som blir innlagt fra kommunehelsetjenesten.
  • funksjonsdiagnostikk/ funksjonsutredninger hvor en har fokus på gjenværende ressurser.

Akuttbehandling/ observasjon

  • Behov for innleggelse, men hvor sykehusinnleggelse ikke er nødvendig. Eks. lungebetennelse. Eller annen akutt funksjonssvikt som krever medisinsk behandling og tilsyn.

Terminalpleie

  • Pleie og lindrende behandling i livets sluttfase (3 plasser).

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 87 13 30
Pasienttelefon: 77 87 13 31
Telefon fagleder: 77 87 13 32

Besøksadresse: Helsesenterveien 32, 9300 Finnsnes
Postadresse: Postboks 600, 9306 Finnsnes