Tjenesten for utviklingshemmede (TFU)

 Virksomhetens ansvar

TFU har ansvar for en rekke kommunale enheter som gir tjenester til utviklingshemmede. Tjenesten omfatter avlastning, boenheter, dagtilbud og arbeidstilbud for den aktuelle brukergruppen.

Virksomheten har også oppfølgingsansvar overfor private leverandører som på oppdrag fra kommunen gir tjenester.

Utviklingshemmede som ønsker tjenester fra kommunen søker Tildelingsenheten om dette.

Mer om tildelingsenheten

Gå til søknadsskjema

Avlastning

Avlastningsdelen av tjenesten er lokalisert i Liaveien avlastning og Bjørklia barnebolig.

Disse enhetene gir avlastningstjenester til barn, ungdom og unge voksne med utviklingshemming.

Tjenesten for utviklingshemmede har ingen tildelende myndighet, slik at alle spørsmål vedrørende søknad om tjeneste rettes til Tildelingsenheten.

Kontaktinformasjon Liaveien avlastning

Telefonummer: 414 53 862

Fagleder Hilde M. Sørensen
Tlf. 482 84 787
hilde.marie.sørensen@lenvik.kommune.no

Kontaktinformasjon Bjørklia barnebolig

Telefonummer: 474 62 781

Fagleder Kine Larsen
Tlf. 468 63 271
kine.larsen@lenvik.kommune.no

Boenheter

Tjenesten for utviklingshemmede drifter en rekke boenheter. Boenhetene består av flere leiligheter, der noen har fellesrom og personaldel.

Boenhetene har tilknyttet personale som gir tjenester utfra enkeltvedtakene til hver enkelt beboer. Personalet bistår de utviklingshemmede med praktiske oppgaver i hverdagen, og er med på å skape sosiale arenaer for beboerne i - og utenfor boligen.

Tjenestene som gis er praktisk bistand og hjemmesykepleie. Tjenesten for utviklingshemmede har over flere år hatt fokus på selvbestemmelse og det faktum at våre brukere skal bestemme mest mulig selv. Personalet har oppmerksomhet mot å bruke etiske refleksjon for å finne gode alternativer til tvangsbruk

Tjenesten for utviklingshemmede har ingen tildelende myndighet, slik at alle spørsmål vedrørende søknad om tjeneste rettes til Tildelingsenheten.

Kontaktinformasjon Sandviklia boenhet

Telefonummer: 906 55 195

Fagleder Veronika R. Johnsen
Tlf. 474 52 551
veronika.richardsen.johnsen@lenvik.kommune.no

Kontaktinformasjon Seljebergan boenhet

Telefonummer: 992 33 139/901 03 828

Fagleder Veronika R. Johnsen
Tlf. 474 52 551
veronika.richardsen.johnsen@lenvik.kommune.no

Kontaktinformasjon Busletta boenhet

Telefonummer: 992 37 795

Fagleder Veronika R. Johnsen
Tlf. 474 52 551
veronika.richardsen.johnsen@lenvik.kommune.no

Kontaktinformasjon Hamnaveien boenhet

Telefonummer: 915 97 899

Fagleder Kine Larsen
Tlf. 468 63 271
kine.larsen@lenvik.kommune.no

Kontaktinformasjon Naustveien boenhet

Telefonummer: 992 32 991

Dagtilbud og arbeidstilbud


Bakkely arbeidssenter
(dagsenter)

Det er en målsetning at alle utviklingshemmede i vår kommune skal ha et dagtilbud/arbeidstilbud utenfor sin egen bolig. Plass på Bakkely tildeles utviklingshemmede som ikke har andre aktivitetstilbud (som for eksempel videregående skole eller arbeid).

Dagtilbud/arbeidstilbudet som gis på Bakkely er ikke en lovpålagt tjeneste, søknader på dette tilbudet rettes derfor direkte til  Bakkely.

Kontaktinformasjon Bakkely arbeidssenter

Telefonummer: 77 87 19 50

Fagleder Hilde M. Sørensen
Tlf. 482 84787
hilde.marie.sørensen@lenvik.kommune.no

Send e-post til Bakkely 


Mitra AS

Flere av brukerne av TFU i Lenvik har fått varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) på attføringsbedriften Mitra.

Les mer om Mitra