Synskontakt

Om tjenesten

Synskontakt er en fagperson I Lenvik kommune som samarbeider med NAV hjelpemiddelsentral i Troms om synshjelpemidler. Synskontakt gir informasjon om hjelpemidler og hjelp til å søke hjelpemidler det er behov for. I tillegg kan synskontakt bidra med veiledning for mestring i dagliglivet som synshemmet.

Dette innebærer blant annet:

 • Hjelp til å ta kontakt med fagpersoner med kompetanse på synshemminger og hjelpemiddelsentralen
 • Hjelp til å søke på synstekniske hjelpemidler
 • Gi råd og veiledning i bruk av synshjelpemidler

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Personer med alvorlig synsnedsettelse der tilrettelegging er nødvendig

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider synskontakt med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Serviceerklæring

Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Hva bruker kan forvente av oss

 • Vi gir informasjon og veiledning om synshjelpemidler.
 • Dersom behovet tilsier at oppfølging haster, skal ventetid ikke overstige 2 uker.
 • Det tas direkte kontakt for avtale.
 • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi legitimerer oss.

Hva vi forventer av bruker

 • Du tar kontakt ved behov for våre tjenester
 • At du møter til avtalt tid, eller er til stede ved avtale om hjemmebesøk.

Søknadprosessen

Veiledning hvordan få utført eller motta tjenesten.
Hjemmetjenesten har synskontakt som er behjelpelig med søknad om synshjelpemidler.

Bruker selv eller pårørende kan ta kontakt med hjemmetjenestens synskontakt for å avtale time på kontoret eller på hjemmebesøk.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Kontaktinformasjon

Bor du i området: Blomli – Høllanes – Langnes –Tårnelv – Rossfjordstraumen – Sultinvik – Grønnjord –Tennskjær – Aglapsvik – Rødbershamn - Kårvikhamn – Bjorelvnes – Sollidalen, henvend deg til:
Hjemmetjenesten Rossfjord , Rossfjord sykehjem og servicesenter, 9302 Rossfjordstraumen, Tlf. 778 71 500

Bor du i området: Kvannås – Grasmyrskogen/Tverrås - Skognes – Lanesbogen – Svartfjell – Gibostad – Grunnvåg – Tverrbotn – Årnes – Lysnes – Vangshamn – Stønnesbotn – Botnhamn - Baltsfjord – Husøy –Fjordgård, henvend deg til:
Hjemmetjenesten Gibostad, Lysnesveien 28 9372 Gibostad Tlf. 778 71 870

Bor du i området: Finnsnes – Sandvik – Skogen – Stormyr – Fagernes - Finnfjordeidet – Finnfjord – Øyjord, Solberg - Russevåg - Vågan - Stormo - Høgli/Grønnli - Laukhella - Silsand - Grasmyr - - Kvanli eller i området Bunnjord – Leiknes – Trollvik – til Gisundbrua, henvend deg til:
Hjemmetjenesten Sentrum , Sjøgata 1 , 9300 Finnsnes, tlf. Tlf. 778 77 023

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser