Ny i Lenvik

Velkommen til Lenvik kommune

På denne siden har vi samlet informasjon og lenker som er nyttig for deg som er ny i kommunen.

Vi vil gjerne ha tilbakemelding om informasjon du savner, eller sider du ikke finner frem til på nettstedet.

 Epost til kommunen

Om Lenvik kommune

Lenvik kommune med rundt 11.500 innbyggere ligger midt i Troms fylke, og er fylkets tredje største kommune. Byen Finnsnes er regionsenter for åtte kommuner og rundt 35.000 innbyggere i Midt-Troms og i sterk utvikling.

Kommunens areal er på ca. 890 km2. Vel halvparten av dette ligger på inner- og nordøstsida av Senja, mens den resterende del ligger på fastlandet, rett innenfor Senja.

Byen har gode kommunikasjoner både over sjø og land. Hurtigruta anløper daglige på nord- og sørtur. Med hurtigbåt kan du reise til nabobyene Tromsø og Harstad på vel en time. Reisen med hurtigbåt bringer deg raskt frem, men gir deg også en strålende naturopplevelse underveis.

Også bygdene Tennskjær og Lysnes har hurtigbåtforbindelse med Tromsø.

Dessuten er det kort vei – cirka 45 kilometer - til Bardufoss lufthavn med flyforbindelse til resten av landet.

Lenvik kommune har et rikt næringsliv med satsing på sjømat, industri, offentlige tjenester, handel og reiseliv - for å nevne noe.

Mer om næring i Lenvik

Lenvik rådhus

Kundetorget i 1. etasje tar imot alle henvendelser til kommunen.

Åpningstider for rådhuset: 08.00 - 15.45 (08.00-15.00 mellom 15. mai og 15. september)

Telefonnummer til sentralbordet: 77 87 10 00

Epost til kommunen

Barnehager

Hver vår gjennomføres hovedopptak for både private og kommunale barnehager. Søknadsskjemaet er fullelektronisk. Det samme skjemaet benyttes dersom man søker barnehageplass ellers i året, eller vil søke om endring og permisjon. Ved oppsigelses av plass må eget skjema benyttes.

Mer om barnehagene

Skoler

Lenvik har tre barneskoler, to ungdomsskoler (en privat) og fem kombinerte skoler

Mer om skolene

Legevakt

Lenvik interkommunale legevakt er lokalisert ved DMS i Øvre Hamna. Legevakt benyttes kun ved akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk sykdom som ikke kan vente til fastlegen kan kontaktes.

På dagtid på ukedager skal alle henvendelser rettes til egen fastlege.

Ring først. Ved direkte oppmøte på legevakta uten forhåndsavtale vil det forekomme ventetid.

Ved akutt fare for liv og helse ring 113.

Mer om legevakt

Mer om legetjenesten - Senjalegen

Brann og redning

Brannstasjonen ligger i Sjøgata 40 på Finnsnes.

Telefon: 77 87 10 00/904 75 162

Mer om brann- og redningstjenesten

For øyeblikkelig hjelp, ring 110

Kulturhus, kino og bibliotek

Kulturhuset på Finnsnes er kommunens kulturelle storstue. Du finner Kulturhuset med kino ved rådhuset. I Kunnskapsparken er lokalisert et nytt og svært moderne bibliotek

Mer om Kulturhuset og Finnsnes kino

Mer om Lenvik bibliotek

Politikk og samfunn

Under politikk og samfunn kan du følge med hva som rører seg i det politiske livet i Lenvik kommune. Her finner du informasjon om saker som blir tatt opp i formannskap, kommunestyre og øvrige utvalg (møtekalender). Møtene er åpne for publikum og holdes i kommunestyresalen på rådhuset. Kommunestyremøtene blir direkteoverført via datalink

Du vil også finne oversikt over den politiske organiseringen og hvem som er tilknyttet det politiske livet i kommunen.

Mer om politikk og samfunn

Nav

Nav Lenvik yter både statlige og kommunale tjenester.

Mer om Nav Lenvik

Nav.no

Renovasjon og avfall

I Lenvik har vi interkommunalt samarbeid gjennom Senja Avfall IKS. 

Mer om renovasjon

På avfallsselskapets hjemmeside kan du finne informasjon om kildesortering, tømmekalender, abonnement og priser med mere.

Mer om Senja Avfall

Rådhuset

Besøksadresse:

Rådhusveien 8
9306 Finnsnes

Telefon: 77 87 10 00

Kontaktperson: Bjørn Fredriksen

Tittel: Rådmann

Kontaktperson: Geir-Inge Sivertsen

Tittel: Ordfører