Døgnåpne vakttelefoner

Vakttelefoner utenom ordinær arbeidstid

Tjeneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Vakthavende brannsjef - Lenvik kommune 904 75 162
Vakttelefon vei, vann- og avløp 906 95 603
Vakttelefon bygg og eiendom 918 35 465
Legevakt 116 117
Krisesenteret i Midt-Troms 77 84 52 60
Akuttelefon barnevern - Lenvik kommune 907 37 716
Nasjonal barnevernvakt 116 111
Mental helse - hjelpetelefon 116 123
Melding om skadet/påkjørt vilt    02800
Veterinærvakt

907 90 907