Minside

Her finnes tilgang til portaler som krever innlogging, minimum med MinID.

Eiendom

Tjenesten "Min Eiendom" gir eier av eiendom mulighet til å selv finne informasjon om egen eiendoms kommunale gebyrer, eiendomsskatt, eiendomsgrenser, vann og avløpsordning, samt eiere og heftelser på eiendom. I tillegg kan man finne informasjon om renovasjon, vannmåler og privat avløpsanlegg.

Min Eiendom 

Søknader

Mine søknader gir deg tilgang til å se søknadene som er fylt ut elektronisk når du har vært innlogget som bruker på siden for søknadsskjema

Mine søknader

Helse

Du har rett til innsyn i hvilke dokumenter pasientjournalen din består av og hvem som har sett på dem. Pasienter i Helse Nord kan få denne informasjonen digitalt ved å logge seg inn i Min helse.