Megleropplysinger

Megleropplysinger

Ved salg av bolig og eiendom, kan megleropplysninger bestilles gjennom å benytte en av leverandørene Lenvik kommune har avtale med for distribusjon av bygg og eiendomsopplysninger kommunen innehar.
Megleropplysninger er ulike opplysninger om bygg og eiendom som bør være tilgjengelig ved salg av bygg og eiendom.

Ambita infoland

Proconet - ePlassen

Norkart