Renovasjon

Senja avfall IKS

Avfallshåndering i Lenvik kommune utføres av Senja Avfall IKS. Selskapet eies av kommunene Balsfjord, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

Tømmekalender

Innbyggerne i Lenvik kommune kan selv finne oversikt over tømmedatoer og få varsel om neste tømming ved å benytte seg av appen "Min Renovasjon". Appen gir også mulighet til å finne returpunkter, gjennvinningsstasjoner og sorteringsoversikt i Lenvik kommune. Appen kan lastes ned på mobil eller nettbrett via Google Play og Appstore.
Varsel på SMS samt oversikt over tømmedatoer for din eiendom kan også finnes ved å besøke Senja avfalls nettside. SMS varsling er gratis. Tømmekalender på nett/bestill SMS varsel.

Fjerning av fellescontainere

Fra 2015 er det slutt på fellescontainere for restavfall i Finnsnes, Silsand og Finnfjord. 

Senja avfall skal sørge for at alle abonnenter har beholdere for kildesortering av restavfall og papiravfall, samt sekk for plastemballasje. Det er boligen selv som er ansvarlig for oppstillingsplass av behodlerne og å bringe dunk fram til 5m fra hovedvei på tømmedag. De veier som renovasjonsbilen skal kjøre, må ha fremkommelighet for stor lastebil samt snuplass. 

Endringen i kildesorteringen er et ledd i å personliggjøre avfallssystemet og derigjennom få en økt kildestortering. Dette går under slagordet "Et felles løft for en grønnere hverdag", og er i tråd med de nasjonale kravene om materialgjenvinning av papiravfall og plastavfall.

Gebyr og fritak

Alle som eier eiendom med bygninger som er registrert som bolig eller våningshus er pålagt renovasjon. Hvis boligen ikke benyttes, eller benyttes kun i deler av året, er det mulig å søke om reduksjon eller fritak i renovasjonsgebyret. Dette gis kun med bakgrunn i skriftlig søknad. Hovedregelen for å søke om fritak eller reduksjon i renovasjonsgebyr, er at boligen må benyttes i mindre enn 6 måneder i året. Perioden hvor eiendommen ikke benyttes må være sammenhengende.

Hovedregelen er at man skal søke fritak framover i tid, ved særlige tilfeller og ved feil kan man søke om tilbakebetaling for en periode som har vært. Vi vil også informere om at det til enhver tid er eiers ansvar å informere kommunen om endringer i abonnementsforhold, eierforhold, innflytting, fraflytting, rivning, brann etc. da dette kan påvirke gebyrene.

Søknadsskjema

For oversikt over de gjeldende kommunale gebyrer for egen eiendom, kan dette sjekkes ved å logge inn på tjenesten "Min Eiendom". Her finner man også også annen informasjon vedrørende egen eiendom.

Innlogging til Min Eiendom

Oversikt over priser/gebyrnivå for renovasjonstjenester finnes i kommunens gebyrregulativ.

Betalingssatser og gebyrregulativ

Endring av bygningstype

Hvis bolig eller våningshus benyttes som fritidsbolig, er det mulig å endre bygningstype i Matrikkelen, ved å fremme Krav om endring av bygningstype i Matrikkelen. Hvis boligen oppfyller vilkårene, vil den bli omgjort til fritidsbolig, og følge krav og regelverk tilpasset dette. Endring av bygningstype skjer kun ved skriftlig fremmet krav.

Les infoskriv om endring av bygningstype

Krav om endring av bygningstype i Matrikkelen

Når bolig er omgjort til fritidsbolig, følger den retningslinjer for fritidsrenovasjon, herunder tilbudet om Hyttesekken.

Les mer om Hyttesekken

Lenker/dokumenter

Lenvik kommunes renovasjonsforskrifter

Sorteringsguide, tømmekalender og annen nyttig informasjon finner du på hjemmesiden til Senja avfall.

Senja avfall IKS

 

Renovasjon Senja Avfall

Besøksadresse:

Botnhågen
9300 Finnsnes

Posadresse:

Senja Avfall IKS
9300 Finnsnes

Telefon: 77 85 06 50