Renovasjon

Senja avfall IKS

Avfallshåndering i Lenvik kommune utføres av Senja Avfall IKS. Selskapet eies av kommunene Balsfjord, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

På grovavfallsmottakene, gjenvinningsstasjonenen, returstasjonene og miljøstasjonene til Senja Avfall kan alle levere inn avfall. Mesteparten av avfall er gratis å levere, mens enkelte typer avfall er gebyrbelagt. For mer informasjon besøk Senja Avfalls nettside.

Tømmekalender

Tømming av beholdere for restavfall og papp/papir, samt henting av hyttesekken skjer hovedsakelig hver 14 dag. Det er enkelte variasjoner pga. offentlige helligdager.

Innbyggerne i Lenvik kommune kan selv finne oversikt over tømmedatoer og få varsel om neste tømming ved å benytte seg av appen "Min Renovasjon". Appen gir også mulighet til å finne returpunkter, gjennvinningsstasjoner og sorteringsoversikt i Lenvik kommune. Appen kan lastes ned på mobil eller nettbrett via Google Play og Appstore

Varsel på SMS samt oversikt over tømmedatoer for din eiendom kan også finnes ved å besøke Senja avfalls nettside. SMS varsling er gratis. Tømmekalender på nett/bestill SMS varsel

Hva betaler du for?

Alle eiere av bolig i Norge er pålagt å ha en renovasjonsordning. I Lenvik kommune er det to ulike renovasjonsordninger for henholdsvis helårsbolig og fritidsbolig, dette gjenspeiles i differensierte gebyrsatser.

 • Renovasjonsgebyret for helårsbolig inkluderer:
- 1 stk restavfallsbeholder på 140 liter, eller 240 liter. Samme pris, men størrelse på beholder vurderer kunden selv etter behov.
- 1 stk papp/papirbeholder på intill 140 liter
- Sekk for plastembalasje
- Et abonnement inkluderer renovasjon for en boenhet. Ut over dette genereres nytt abonnementsgebyr pr. leilighet eller inntil 2 hybler.

 • Renovasjonsgebyret for fritidsbolig inkluderer:
- 8 stk 110 liter, spesialsekker, "Hyttesekker" årlig. Utleveres på en av våre utleveringssteder mot framvisning av utleveringsbevis.
Les mer om fritidsrenovasjon

På tømmedagene skal beholderne, og hyttesekkene være plassert på oppstillingsplass, maksimalt 5 meter fra hovedvei. Sekk med plastembalasje knyttes fast til beholder.

Ved å logge inn på tjenesten Min Eiendom og velge fanen "Renovasjon" kan man til enhver tid se detaljer om egen renovasjonsordning, hvilke type beholdere som er utlevert, neste tømmedatoer, og mulighet for å sende melding til Senja avfall om utlevering av større/mindre beholder, melde inn ødelagt beholder, samt andre henvendelser.

Gebyr og fritak

Alle som eier eiendom med bygninger som er registrert som bolig eller våningshus, samt fritidsbolig er pålagt å ha en godtkjent renovasjonsordning, dette er pålagt ved lov.

Hvis helårsboligen ikke benyttes, er det mulig å søke om fritak fra renovasjonsgebyret. Dette gis kun med bakgrunn i innsendt søknad. Hovedregelen for å søke om fritak for renovasjonsgebyr, er at boligen må stå tom minimum 6 måneder i sammenheng og opp til 12 måneder.

Fritak innvilges kun framover i tid. Fritaket vil gjelde fra valgt dato og skal gjelde fra minimum 6 måneder og opp til 12 måneder. Det kan søkes om nytt fritak når fritaksperioden utgår.
Vi vil også informere om at det til enhver tid er eiers ansvar å informere kommunen om endringer i abonnementsforhold, eierforhold, innflytting, fraflytting, rivning, brann etc. da dette kan påvirke gebyrene

Eiere av fritidsboliger har som hovedregel ikke mulighet for å søke fritak for renovasjon på fritidsboligen. I særlige tilfeller hvor fritidsboligen er helt falleferdig kan det innvilges fritak etter individuell vurdering.

Søknadsskjema (Skjema finner du under, Plan og teknisk/bolig og eiendom)

For oversikt over de gjeldende kommunale gebyrer for egen eiendom, kan dette sjekkes ved å logge inn på tjenesten "Min Eiendom". Her finner man også også annen informasjon vedrørende egen eiendom.

Innlogging til Min Eiendom

Oversikt over priser/gebyrnivå for renovasjonstjenester finnes i kommunens gebyrregulativ.

Betalingssatser og gebyrregulativ

Har du en helårsbolig som benyttes som fritidsbolig?

Hvis bolig eller våningshus benyttes som fritidsbolig, er det mulig å endre bygningstype. Dette gjøres ved å fremme krav om endring av bygningstype i Matrikkelen. Hvis boligen oppfyller vilkårene, vil den bli omgjort til fritidsbolig, og følge krav og regelverk tilpasset dette, blant annet lavere kommunale gebyrer for renovasjon og slam. Når bolig er omgjort til fritidsbolig, vil hyttesekkbeviset bli sendt ut automatisk ved omgjøring. Ved å benytte seg av denne ordningen er det lett å kreve omgjøring tilbake til helårsbolig.

Les mer om endring av bygningstype og hva det vil medføre

Endring av bygningstype skjer ved å fylle ut skjema:

Krav om endring av bygningstype i Matrikkelen (Skjema finner du under, Plan og teknisk/bolig og eiendom)

 

Les mer om Hyttesekken

Lenker/dokumenter

Lenvik kommunes renovasjonsforskrift

Sorteringsguide, tømmekalender og annen nyttig informasjon finner du på hjemmesiden til Senja avfall.

Senja avfall IKS

 

Renovasjon Senja Avfall

Besøksadresse:

Botnhågen
9300 Finnsnes

Posadresse:

Senja Avfall IKS
9300 Finnsnes

Telefon: 77 85 06 50