Fritidsrenovasjon

Hyttesekken

Alle eiere av fritidsboliger i Lenvik er underlagt renovasjonsordning. I praksis gjennomføres den ved at brukerne benytter en egen spesialsekk - Hyttesekken.

Lenvik kommune innførte fra 2014 obligatorisk renovasjon for alle fritidsboliger i kommunen. Tilbudet består bl.a. i at hjemmelshavere kan benytte seg av spesiallagde avfallssekker, for å håndtere avfallet på en forsvarlig og miljøvennlig måte.

Den oransje Hyttesekken er på 110 liter med tau og løpegang, og vil fint kunne oppbevares i uthus og kjeller om man ikke fyller den i løpet av ett hyttebesøk. Sekkene er av en slik kvalitet, at fugl og smågnagere vanskelig skal klare å få hull på disse.

Når sekken er full, plasseres den i godt synlig i veikanten ved nærmeste transportveg der Senja Avfall har renovasjonsrute, eller leveres inn på Senja Avfalls mottak. Det står containere utenfor porten slik at disse kan leveres hele døgnet.

Utlevering og utleveringsbevis

Eierne av fritidsbolig i Lenvik får utdelt åtte sekker pr. år. For å få utlevert sekkene må det framvises et utleveringsbevis enten digitalt eller skriftlig ved et av følgende utleveringssteder:

- Kundetorget, Lenvik rådhus
- Senja Avfall, Botnhågen.
- Esso Finnsnes
- Coop Marked, Rossfjordstraumen
- Best Silsand
- Joker Botnhamn
- Joker Gibostad

For de som er registrert med hyttesekken fra tidligere år vil beviset bli tilsendt automatisk hvert år.
Utleveringsbeviset sendes digitalt til eierne som har registrert at de ønsker å motta offentlige henvendelser digitalt via, Digipost, e-boks eller i Altinn. De som ikke har registrert seg for dette får den tilsendt i posten.

For de som ikke er registrert med hyttesekken fra tidligere år, send inn digitalt skjema eller ta kontakt med kommunen.
Bestill hyttesekken her (Skjema finner du under, Plan og teknisk/bolig og eiendom)
Førstegangsregistrering og utlevering kan også gjøres ved personlig oppmøte ved Lenvik rådhus eller kundemottak hos Senja Avfall.

Benyttede utleveringbevis blir registrert hos Lenvik kommune, og misbruk av ordningen vil kunne føre til fakturering av urettmessige utleverte sekker. Frist for å benytte seg av et bevis er innen 31. desember det aktuelle året.

Det informeres også om at Hyttesekken ikke kan utleveres hos dagligvarebutikker/bensinstasjoner uten utleveringbevis.

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende ordningen, kan disse rettes til Lenvik kommune på telefon 77 87 10  00, eller E-post

Har du spørsmål vedrørende henting/innsamling av Hyttesekken, kontakt Senja Avfall på telefon 77 85 06 50, eller E-post

 

Renovasjon Senja Avfall

Besøksadresse:

Botnhågen
9300 Finnsnes

Posadresse:

Senja Avfall IKS
9300 Finnsnes

Telefon: 77 85 06 50